Geoorde fuut, www.ivnvechtplassen.org

Geoorde fuut fleurt vennen op

Sovon Vogelonderzoek Nederland
18-AUG-2009 - De geoorde fuut is een relatieve nieuwkomer in ons land. In 1918 werden de eerste zekere broedgevallen in de Ankeveense Plassen en het Leersumse Veld vastgesteld. In 2007 werd de Nederlandse populatie op zo’n 450 broedparen geschat. Nog steeds is deze kleurrijke fuut geen algemene broedvogel, maar hij heeft de afgelopen eeuw toch een klein succesverhaal beleefd.

Bericht uitgegeven op dinsdag 18 augustus 2009 door SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

De geoorde fuut is een relatieve nieuwkomer in ons land. In 1918 werden de eerste zekere broedgevallen in de Ankeveense Plassen en het Leersumse Veld vastgesteld. In 2007 werd de Nederlandse populatie op zo’n 450 broedparen geschat. Nog steeds is deze kleurrijke fuut geen algemene broedvogel, maar hij heeft de afgelopen eeuw toch een klein succesverhaal beleefd.

 

Aan het succesverhaal van de geoorde fuut kleeft wel een klein rauw randje. De opmars naar West-Europa gaat namelijk ten koste van de aantallen in oostelijk Europa. Daar verdwijnen ze langzaam maar zeker omdat hun voorkeurshabitats, waterrijke vennen en vegetatierijke watertjes, verdwijnen.

 

In ons land zijn vooral de gebieden gekoloniseerd die recentelijk ‘vernat’ zijn zoals het Bargerveen in Zuidwest-Drenthe en het Fochteloërveen op de grens van Friesland en Drenthe.

 

De geoorde fuut heeft een soort haat-liefde verhouding met de kokmeeuw. Ze kunnen niet met elkaar, maar toch ook niet zonder elkaar. Geoorde futen broeden graag in de nabijheid van een broedkolonie kokmeeuwen. De kolonie biedt hen veiligheid tegen vijanden omdat kokmeeuwen nogal agressief zijn tegenover mogelijke predatoren. Een belager wordt dan ook vaak met veel bombarie de kolonie uitgebonjourd. Hiervan profiteert de kwetsbare geoorde fuut. Aan de andere kant lust een kokmeeuw op zijn tijd best wel een eendagskuiken van de ‘oorfuut’. Dat verlies neemt de geoorde fuut blijkbaar voor lief, want in 65% van de vennen waar kokmeeuwen broeden, broeden ook geoorde futen.

 

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland

Foto: IVN Vecht & Plassengebied