Bijvoet onderkant blad

Hooikoortsplant bijvoet bloeit in hele land

De Natuurkalender
19-JUL-2009 - Het graspollenseizoen heeft zijn hoogtepunt gehad. Voor veel hooikoortspatiënten loopt daarmee het hooikoortsseizoen op zijn einde. Voor rond de vijf procent van de hooikoortspatiënten kan het pollen van bijvoet de komende weken nog voor klachten gaan zorgen. Bijvoet staat vanaf begin juli in het hele land in bloei. De hoogste pollenconcentraties zullen volgens de Pollenplanner op www.allergieradar.nl tussen 3 en 15 augustus te verwachten zijn. Naar verwachting zijn rond 25 augustus de bijvoetpollen weer uit de lucht.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op zondag 19 juli 2009

Het graspollenseizoen heeft zijn hoogtepunt gehad. Voor veel hooikoortspatiënten loopt daarmee het hooikoortsseizoen op zijn einde. Voor rond de vijf procent van de hooikoortspatiënten kan het pollen van bijvoet de komende weken nog voor klachten gaan zorgen. Bijvoet staat vanaf begin juli in het hele land in bloei. De hoogste pollenconcentraties zullen volgens de Pollenplanner op www.allergieradar.nl tussen 3 en 15 augustus te verwachten zijn. Naar verwachting zijn rond 25 augustus de bijvoetpollen weer uit de lucht.

Bijvoet (Artemisia vulgaris) is een kruidachtige plant die tot dezelfde familie behoort als zonnebloem, paardenbloem, distel en het madeliefje. Bijvoet heeft echter minder opvallende bloemen waardoor veel mensen hem over het hoofd zullen zien (zie foto’s). Hij kan echter massaal voorkomen op plaatsen waar de grond verstoord is zoals in bermen en op bouwterreinen. Bijvoet is goed te herkennen aan zijn geveerde bladeren die aan de onderkant zilvergrijs van kleur zijn. Bijvoet wordt gerekend tot de hooikoortsplanten omdat het pollen van bijvoet allergische klachten kan veroorzaken.


Bijvoet (Foto's: Paul Busselen)

Start en duur bijvoetpollenseizoen
Het eerste bijvoetpollen werd dit jaar al waargenomen op 19 juni in de pollenval van het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden. Tot nu toe wordt het pollen nog maar sporadisch aangetroffen. De pollenval van het Elkerliekziekenhuis te Helmond trof het eerste bijvoetpollen op 6 juli aan. Volgens de Pollenplanner op www.allergieradar.nl start het pollenseizoen van bijvoet dit jaar rond 10 juli. Rond 3 augustus wordt de start van het hoofdpollenseizoen verwacht. Die duurt tot ongeveer 15 augustus. Rond 25 augustus zal het bijvoetpollen weer verdwenen zijn. Kijk voor een dagelijkse nieuwe verwachting voor elke plaats in Nederland op de Pollenplanner op www.allergieradar.nl.

Concentratie bijvoetpollen relatief laag
De maximale concentratie bijvoetpollen in de lucht zoals die wordt gemeten door de pollenvallen op de daken van de ziekenhuizen blijft over het algemeen laag. De jaarlijkse maximale waarde is in Leiden gemiddeld 50 pollen per kubieke meter lucht en in Helmond zelfs maar 24 pollen per kubieke meter. Bij de berk ligt de jaarlijks gemiddelde maximale concentratie rond de 1700 pollen. Onderzoek heeft wel uitgewezen dat de pollenconcentratie op leefniveau in de buurt van bijvoetplanten veel hoger kan zijn.

Beperkt aantal mensen gevoelig voor bijvoetpollen
Het aantal hooikoortspatiënten dat gesensibiliseerd is voor bijvoetpollen ligt rond de 5%. Dit betekent dat rond de 40.000 tot 100.000 mensen in Nederland klachten kunnen ondervinden van bijvoetpollen. Een meerderheid van de mensen die gevoelig is voor bijvoetpollen is dat ook voor graspollen. Aangezien gedurende het bijvoetpollenseizoen ook nog lage concentraties graspollen in de lucht worden aangetroffen is vaak moeilijk aan te tonen van welk pollen men eventuele hooikoortsklachten ondervindt.

We hopen met de dagelijkse klachtenrapportage van hooikoortspatiënten op www.allergieradar.nl hier meer inzicht in te krijgen. Indien u hooikoorts heeft, kunt u meedoen aan ons wetenschappelijke onderzoek. Met dit onderzoek willen we onder andere de hooikoortsverwachting verbeteren. Kijk voor meer informatie over de doelen op http://www.allergieradar.nl/Over_AllergieRadar/Onderzoeksdoelen.

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender
Foto's: Paul Busselen K.U. Leuven