Spaanse Ruiter
Foto: Klaas Ybema

Waar staan ruige anjer en zeewolfsmelk?

FLORON
27-JUL-2009 - De plantengroei vormt de basis voor een rijke en gevarieerde natuur. Maar veel planten in ons land gaan in aantal achteruit. Om bedreigde soorten goed te kunnen beschermen is een actueel verspreidingsbeeld noodzakelijk. Daarvoor zijn waarnemingen nodig. FLORON coördineert die gegevensverzameling en richt zich dit jaar speciaal op een aantal laatbloeiende soorten.

Bericht uitgegeven door FLORON op maandag 27 juli 2009

Momenteel staan zomerbloeiers zoals de blauwe zeedistel, zeewolfsmelk en ruige anjer in bloei. De vraag is echter waar deze zeldzame en bedreigde planten nog staan. Veel planten in ons land gaan achteruit. FLORON wil graag weten hoe het met de bijzondere planten gaat om ze goed te kunnen beschermen.

FLORON volgt het wel en wee van bijzondere plantensoorten in de loop van jaren. Door eens in de 5 tot 10 jaar vindplaatsen van deze soorten opnieuw te bezoeken, krijgt ze beter zicht op de voor- en achteruitgang. Dat geeft ook mogelijkheden voor een effectievere bescherming van bedreigde plantensoorten. In totaal worden de populaties van zo’n 150 plantensoorten gevolgd. Elk jaar krijgt een aantal daarvan speciale aandacht.

 
Spaanse ruiter, een andere soort in het verspreidingsonderzoek

In 2009 staat een aantal soorten die in de zomer of nazomer bloeien centraal. Zo worden onder andere blauwe zeedistel, zeewolfsmelk, ruige anjer en parnassia gevolgd. Voor deze planten is het nu volop de tijd om waarnemingen te verzamelen. Voor andere soorten die centraal staan, zoals diverse soorten gentianen, moet de bloeitijd nog komen.

Op de website van FLORON wordt het ‘verspreidingsonderzoek flora’ toegelicht. Wie een of meer soorten weet te vinden, wordt verzocht actuele vindplaatsen door te geven via www.telmee.nl of www.waarneming.nl. FLORON is vooral benieuwd naar die plekken waar de soort eerder werd aangetroffen, maar waar geen waarnemingen uit recente jaren bekend zijn.

Tekst: Wout van der Slikke, stichting FLORON
Foto: Klaas Ybema