krombekstrandloper

Krombekstrandloper trekt vroeg

Vogelbescherming Nederland
29-JUL-2009 - Vogeltrek. Dat is toch iets van de herfst? Jazeker, maar er zijn altijd haantjes de voorste, zoals de krombekstrandloper. Al in juli komen de eerste krombekken weer terug uit hun broedgebieden in Siberië.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op woensdag 29 juli 2009

Vogeltrek. Dat is toch iets van de herfst? Jazeker, maar er zijn altijd haantjes de voorste, zoals de krombekstrandloper. Al in juli komen de eerste krombekken weer terug uit hun broedgebieden in Siberië.

De krombekstrandloper is een vogel die van verre komt. Vanuit hun broedgebieden, de toendra’s in Siberië, trekken de vogels door naar West-Europa, om vervolgens af te reizen naar het zonnige Afrika. Groepen adulte strandlopers doen daarbij ook ons land aan.

Al over een paar weken trekken deze strandlopers weer verder naar Afrika. Gelukkig blijft het niet stil op de hoogwaterplaatsen van de Noord-Friese Waddenkust. De jonkies van de krombekstrandloper doen Nederland in de late zomer en vroege herfst aan. Het aantal jongen dat de krombekstrandloper grootbrengt, hangt sterk af van het aantal lemmingen op de toendra. Als die er veel zijn, storten roofdieren als de poolvos zich op deze prooi, waardoor de jonge krombekken met rust gelaten worden.

De krombek (het zal je maar gezegd worden als je zo’n prachtige vogel bent!) is gemakkelijk te herkennen aan zijn roestrode kleed, witte stuit, lange poten en de licht omlaag gebogen snavel. Deze weken zijn ze vooral te zien in de Westhoek en Zwarte Haan in Friesland. Zo werd er deze week bij Westhoek al een groep van 1100 krombekken gezien.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Marek Szczepanek, Wikipedia