distelvlinder vlinderstruik klein

Distelvlinder grote winnaar

De Vlinderstichting
3-AUG-2009 - De distelvlinder is veruit de meest waargenomen dagvlinder tijdens de eerste tuinvlinderteliing die in het weekend van 1 en 2 augustus is gehouden. Atalanta, dagpauwoog en kleine vos volgden op eerbiedige afstand.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op maandag 3 augustus 2009

De distelvlinder is veruit de meest waargenomen dagvlinder tijdens de eerste tuinvlinderteliing die in het weekend van 1 en 2 augustus is gehouden. Atalanta, dagpauwoog en kleine vos volgden op eerbiedige afstand.


Zoals al werd verwacht is de distelvlinder (foto rechts) de grote winnaar geworden van de tuinvlindertelling het afgelopen weekend. Op maandagochtend 07.00 uur waren er al 7287 exemplaren van deze grote en opvallende vlinder doorgegeven op de website van de telling: vlindermee.nl. Op dat moment waren er al gegevens ingevoerd van 952 tuinen. De provincie Zuid-Holland was hofleverancier met maar liefst 152 getelde tuinen, maar Gelderland en Noord-Holland bleven niet ver achter. Helaas werden veel tuinen alleen op zaterdag geteld, want in grote delen van het land was het zondag een verregende dag.Na de distelvlinder was de atalanta (foto links) het meest aanwezig in de onderzochte tuinen, maar het aantal was nog geen derde van de getelde distelvlinders. Verheugend waren de derde en vierde plaats voor respectievelijk dagpauwoog en kleine vos. Deze vroeger zeer algemene vlinders hebben de afgelopen tien jaar zware klappen opgelopen, maar blijken gelukkig dit jaar toch nog redelijk algemeen voor te komen. Wellicht dat de koude en lange winter positief heeft gewerkt voor deze soorten. Pas na deze vier kwamen klein en groot koolwitje. Deze soorten zijn wel overal aanwezig, maar worden niet vaak in grote aantallen bijeen gezien.

 


Ook in Belgie is dit weekend een tuinvlindertelling gehouden en ook daar was de distelvlinder verreweg de meest aangetroffen vlinder. Opvallende tweede was hier het oranje zandoogje. Deze soort komt ook wel in Nederland voor, maar is beperkt tot Zeeland, Brabant en Limburg in het zuiden en Friesland, Groningen en Drenthe in het noorden. Toch zijn er in de Nederlandse tuinen nog 374 van dit kleine zandoogje aangetroffen. Naast de soorten die al waren opgenomen op de website zijn er ook andere, meer zeldzame soorten gezien. Zo was er de waarneming van een sleedoornpage in Wezep en oranje luzernevlinders uit Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. 
Het was, ondanks het tegenvallende weer op zondag, een zeer geslaagde telling die zeker de komende jaren zal worden herhaald.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting