This image comes from the book Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas (Natural history of the birds of central Europe) of 1905 or his earlier works. The copyrights for those books have expired and this image is in the public domain.(wikipedia)

Oorzaak achteruitgang koekoek mogelijk bekend

17-AUG-2009 - Klimaatverandering kan de levenscycli van de koekoek en zijn gastheren verstoren. Dit blijkt uit een artikel dat onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Biology Letters’ verscheen. Voor dit onderzoek is gekeken naar de voorjaarsfenologie van de koekoek en de soorten die zij kiest als gastheer voor haar ei/kuiken.

Bericht uitgegeven op maandag 17 augustus 2009

Klimaatverandering kan de levenscycli van de koekoek en zijn gastheren verstoren. Dit blijkt uit een artikel dat onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Biology Letters’ verscheen. Voor dit onderzoek is gekeken naar de voorjaarsfenologie van de koekoek en de soorten die zij kiest als gastheer voor haar ei/kuiken.

Men kwam er achter dat de korte afstands gastheren eerder terugkwamen uit hun overwinteringsgebieden, maar de lange-afstands-gastheren niet. Dit heeft in potentie consequenties voor zowel de koekoek (Cuculus canorus) als ook voor de gastheren.

Het uit elkaar schuiven van de levenscycli van de koekoek en een aantal van de belangrijkste gastheren kan resulteren in de achteruitgang van de koekoek en verklaart wellicht ook waarom het aantal geparasiteerde nesten van een aantal gastheersoorten is gestegen of juist gedaald.

Fenologische aanpassingen ten aanzien van de klimaatverandering variëren per soort en voedselketen. Dit kan leiden tot uit elkaar schuivende levenscycli van ecologisch op elkaar afgestemde populaties (zoals prooi en predator), met negatieve consequenties op de populatiedynamiek van een of beide betrokken soortgroepen.

Bron: SOVON
Figuur: Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Nauman