Volwassen zeearend. Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer. GFDL-licentie

Tiengemeten is roofvogelparadijs

17-SEP-2009 - In het najaar verblijven er veel roofvogels op en rond Tiengemeten. Vogels als de boomvalk en de visarend eten zich hier vol om over een paar weken richting het zuiden te trekken. De zeearend overwintert hier. Op Tiengemeten is het in het najaar genieten voor vogelaars.

Bericht uitgegeven op donderdag 17 september 2009

In het najaar verblijven er veel roofvogels op en rond het eiland Tiengemeten. Vogels als de boomvalk en de visarend eten zich hier vol om over een paar weken richting het zuiden te trekken. De zeearend overwintert hier. Op Tiengemeten is het in het najaar genieten voor vogelaars.

 
  Zeearend

Op het eiland zijn onder andere de boomvalk, sperwer, blauwe en bruine kiekendief en de vis- en zeearend te spotten. Het natuureiland, met omringende natuur in het Haringvliet, is zeer aantrekkelijk voor roofvogels. Boswachter Gerwin Geertse: 'Boven de kreek vliegen libellen voor de boomvalk, eenden en ganzen worden gegeten door de zeearend en de visarend heeft in 't Haringvliet genoeg vis te vangen.'

Toppredator
Een absolute toppredator is de zeearend. Dit jaar is de bruine roofvogel vroeg gesignaleerd op Tiengemeten. Overwinterende zeearenden komen meestal uit Duitsland, waar de winters door het landklimaat kouder zijn dan in Nederland. Zij verschijnen pas in november. Boswachter Gerwin Geertse denkt dat de vogel rond Tiengemeten deze lente in de Oostvaardersplassen is geboren en dichtbij naar een goede overwinteringsplek heeft gezocht. De zeearend kan een vleugelspanwijdte hebben tot wel 2,5 meter. Deze grote vogel heeft een groot leefgebied waar hij jaagt op bijvoorbeeld eenden en ganzen. De zeearend is ook een aaseter. Boswachter Geertse: 'Maar soms haalt deze machtige roofvogel zelf een verzwakt ree neer.'

Pijlstaarteend
Sinds het eiland natuur is, zijn er veel nieuwe vogels verschenen. Ook de pijlstaarteend profiteert volop van Tiengemeten. Dit is geen roofvogel, maar een eendensoort. Nederland is een belangrijke overwinteringsplaats voor deze mooie watervogel. Zij komen nu vanuit Scandinaviƫ naar ons land gevlogen. Vorig jaar hebben er meer dan 500 eenden op het eiland overwinterd. Ook dit jaar verwacht boswachter Geertse dat de eenden in groten getale op het eiland zullen verblijven.

Zelf de roofvogels zien?
Veel roofvogels zijn te zien vanaf een van de wandelroutes op het eiland. Boomvalken zijn regelmatig te zien boven de kreek in Weelde en in Wildernis zijn de blauwe en bruine kiekendieven vaak te zien. Boswachter Geertse: 'Voor de zeearend moet je geluk heben. Maar wie niet waagt, wie niet wint.'

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer, GFDL-licentie