Doorgroeid fonteinkruid GNU-licentie voor vrije documentatie

Vreugderijkerwaard woud van zeldzame waterplanten

3-SEP-2009 - In de Vreugderijkerwaard bij Zwolle is een 'woud' van bijzondere waterplanten gevonden. Zeldzame soorten als het rivierfonteinkruid en doorgroeid fonteinkruid werden in de twee kilometer lange geul aangetroffen. Het is meer dan een halve eeuw geleden dat deze soortencombinatie in het Rijnsysteem groeide.

Bericht uitgegeven op donderdag 3 september 2009

In de Vreugderijkerwaard bij Zwolle is een 'woud' van bijzondere waterplanten gevonden. Zeldzame soorten als het rivierfonteinkruid en doorgroeid fonteinkruid werden in de twee kilometer lange geul aangetroffen. Het is meer dan een halve eeuw geleden dat deze soortencombinatie in het Rijnsysteem groeide.

 
  Doorgroeid fonteinkruid

In het kader van het Rijn in Beeld project wordt momenteel onderzoek gedaan naar de resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken. De snelheid waarmee de waterplantgemeenschappen zich in de Vreugderijkerwaard ontwikkeld hebben, heeft ook de onderzoekers verrast. In de hoofdloop van de rivier krijgen deze planten door scheepvaart en baggerwerkzaamheden nauwelijks een kans.

Diersoorten
De waterplanten vormen onderwaterwouden die uiterst belangrijk zijn voor vissen, libellen en andere dieren. Bevissing van de geul leverde dit voorjaar vangsten op van stroomminnende soorten als winde en sneep, maar ook soorten die van stilstaande wateren houden als de kleine modderkruiper. De Vreugderijkerwaard is één van de meest succesvolle nevengeulprojecten. De geul werd in 2002/2003 als eerste permanent meestromende nevengeul aangelegd en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een natuurgebied van formaat.

Rijn in Beeld
In het voorjaar van 2009 is een groot aantal overheden en natuurorganisaties van start gegaan met het project "Rijn in Beeld". Het project voorziet in een evaluatie van nieuwe natuurgebieden en uiterwaardinrichtingsprojecten langs de grote rivieren. Hierbij is speciale aandacht voor stromende nevengeulen. Tal van organisaties werken aan de aanleg van nieuwe geulen, mede om hoogwaters langs onze rivieren op te vangen. Deze geulen kunnen een nieuwe impuls voor de natuur vormen. Er is echter nog weinig bekend over de ecologische ontwikkelingen die zich hier voordoen. De kennis uit Rijn in Beeld zal worden benut voor natuurinrichtingsprojecten langs de grote rivieren.

Rijn in Beeld is een samenwerkingsverband van: Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, ARK-Natuurontwikkeling, Stichting Het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Kristian Peters, GNU-licentie voor vrije documentatie