FLORON-dag

Ben jij erbij op de digitale FLORON-dag 2020?

FLORON
9-DEC-2020 - Op zaterdag 12 december is de FLORON-dag / KNNV botanische dag. Deze jaarlijkse lezingendag is voor vrijwilligers, beheerders, liefhebbers en geïnteresseerden die zich bezighouden met wilde planten en is dit jaar voor het eerst online te volgen. Met een divers programma is er voor ieder wat wils. Benieuwd naar het programma? Deelname is gratis; aanmelden is vereist. Hopelijk tot zaterdag!

Het ochtendprogramma bestaat uit drie parallelle sessies met actuele onderwerpen over soortenbescherming, waterplanten en klimaatadaptatie. In de middag worden workshops gegeven en is er een Engelstalige lezing over het herstel van hoogveengebieden in Ierland. Uiteraard ontbreken de vaste highlights zoals de 'Bijzondere vondsten in 2020' door Leni Duistermaat van Naturalis en 'dé Plantenkwiz' ook dit jaar niet!

Programma uitgelicht

Inheemse bomen in een klimaatbestendig bos?

Het klimaat verandert. Wat gaat dat betekenen voor onze natuurlijke bossen? Zullen er soorten verdwijnen? Welke soorten nemen die vrijgekomen plekken in? Welke bijdrage is nodig om klimaatbestendige bossen te realiseren?
Lezing door Bert Maes, ecoloog en specialist op het gebied van inheemse bomen en struiken.

Sleedoorn (Prunus spinosa) is een inheemse struik

Inzaai van soorten: wanneer wel en wanneer niet?

Er is veel discussie over het inzaaien van plantensoorten. Idylles en nectarsnelwegen worden aangelegd om het nectaraanbod voor insecten te verbeteren. In natuurgebieden wordt met maaisel gesleept om snel resultaat te behalen. Wanneer kunnen we verantwoord zaden van elders inbrengen en wanneer niet? Wat is hierin wijsheid?
Lezing door Joop Schaminée, vegetatiekundige en hoogleraar aan de Wageningen Universiteit en Radboud Universiteit Nijmegen.

Ingezaaide Margrieten langs een akker

Varen tussen Doorgroeid fonteinkruid in het Eemmeer

Michiel Verhofstad op het water voor het onderzoek naar Doorgroeid fonteinkruid

Waterplanten zijn van essentieel belang in onze oppervlaktewateren, maar komen soms in dusdanig groten getale voor dat er conflicten ontstaan voor de recreatievaart. Doorgroeid fonteinkruid heeft zich wat dat betreft weinig populair gemaakt in het Eemmeer. In 2020 is een nieuwe beheermethode getest in het Eemmeer om de waterplantengroei in de recreatievaargeul te beperken. FLORON onderzocht in samenwerking met B-WARE en de Universiteit van Amsterdam de effecten van dit nieuwe beheer op de waterplanten waarbij ook naar de water- en bodemkwaliteit is gekeken. Wil je weten wat er uit het onderzoek naar voren kwam?
Volg de lezing door Michiel Verhofstad, projectleider bij FLORON.

Meer informatie

Tekst: Stef van Walsum, FLORON
Foto's: Baudewijn Odé; Adrie van Heerden; Mark Zekhuis, Saxifraga; Annieke Borst