Gratis inrichtingsplan en bomen voor erven in de provincie Utrecht

Provincie Utrecht
10-FEB-2023 - Inwoners van de provincie Utrecht die hun erf willen vergroenen, kunnen gebruikmaken van een bijzondere regeling. Met het erfbeplantingsproject ‘Groene erven in Utrecht’ kunnen de deelnemers een gratis beplantingsplan laten maken én krijgen zij bomen om op hun erf te planten.

De provincie Utrecht heeft de doelstelling om 600.000 extra bomen te planten. Hiervoor is het ‘Bomen Actieplan’ (pdf, 501 KB) opgesteld. Het erfbeplantingsproject ‘Groene erven in Utrecht’ is één van de manieren waarop de provincie dit doel wil bereiken. Er hebben zich al enkele tientallen geïnteresseerden aangemeld, maar er is nog plek voor meer deelnemers.

Gratis plantingsplan en bomen

Met het project kunnen de deelnemers kosteloos een beplantingsplan laten maken. Vervolgens kunnen zij hun erf kosteloos laten aanplanten met bijvoorbeeld fruitbomen, laanbomen, struwelen en (gemengde) knip- of scheerhagen. Ook de aanleg van een houtsingel of bosje op een erf behoort tot de mogelijkheden.

Voorwaarde voor deelname aan het project is dat er op het erf ruimte moet zijn om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten. Ook is er de verplichting om de gesubsidieerde beplanting in stand te houden. Erven met inpassingsverplichtingen zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemen en meer informatie

  • Geïnteresseerden die in de provincie Utrecht wonen en een erf in het buitengebied (niet zijnde agrarische gronden) hebben, kunnen contact opnemen met Sjoerd Emmen van Orbis.

Tekst en foto: provincie Utrecht