gladde slang

Gladde slang duikt op onbekende plek op

Stichting RAVON
15-OKT-2009 - De gladde slang is voor het eerst waargenomen op een traject in Noord-Drenthe. Op het betreffende traject, waar sinds drie jaar intensief gemonitoord wordt in een geïsoleerd hoogveenrestant, werd de reptielenfauna bekend verondersteld.

Bericht uitgegeven door RAVON op donderdag 15 oktober 2009

De gladde slang is voor het eerst waargenomen op een traject in Noord-Drenthe. Op het betreffende traject, waar sinds drie jaar intensief gemonitoord wordt in een geïsoleerd hoogveenrestant, werd de reptielenfauna bekend verondersteld.

Van de drie inheemse slangen is de gladde slang, Coronella austriaca, de minst bekende. De soort leeft vooral in heide en hoogveengebieden en leidt een verborgen leven. Daarom gebeurt het ieder jaar wel dat deze slang ‘plotseling’ op trajecten opduikt die al jarenlang gemonitoord worden. Dit natuurlijk meestal tot groot genoegen van de teller. Zo werd de gladde slang afgelopen jaar voor het eerst, sinds de start van de RAVON-monitoring negen jaar geleden, waargenomen op een traject op de Veluwe.

Bij de waarnemingen in Noord-Drenthe gaat het waarschijnlijk ook niet om een nieuwe en spectaculaire uitbreiding door de gladde slang, maar om populaties die jarenlang over het hoofd zijn gezien. De geheimzinnige gladde slang is geen echte zonaanbidder. Hij leeft deels ondergronds en in de strooisellaag, waardoor waarnemingen schaars zijn en blijven. Slechts op enkele plekken wordt deze slang in behoorlijke aantallen gezien. Vooral in de nazomer kan hij worden aangetroffen. Dan zonnen de zwangere vrouwtjes bij uitzondering goed zichtbaar bovengronds.

Vanwege het onregelmatige opduiken op de trajecten is de trend voor de gladde slang onzeker. Er zijn echter geen aanwijzingen dat hij landelijk afneemt. We zijn benieuwd waar hij in 2009 nog meer is opgedoken.

Tekst: Ingo Janssen, RAVON
Foto: Stef Huijgens