adder, Digital Nature

Ook de reptielen zijn weer wakker

Stichting RAVON
14-MRT-2012 - Met de doorbrekende zon en de aangename temperaturen zijn het afgelopen weekend voor het eerst reptielen in redelijke aantallen aangetroffen. Met de weersvoorspellingen voor het einde van deze week worden er veel nieuwe waarnemingen verwacht. Voorlopige koplopers op de ranglijsten zijn adder, ringslang en levendbarende hagedis.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Met de doorbrekende zon en de aangename temperaturen zijn het afgelopen weekend voor het eerst reptielen in redelijke aantallen aangetroffen. Met de weersvoorspellingen voor het einde van deze week worden er veel nieuwe waarnemingen verwacht. Voorlopige koplopers op de ranglijsten zijn adder, ringslang en levendbarende hagedis.

Van de ringslang en de adder worden deze weken veel dieren gezien rond de winterverblijfplaatsen. Dit zijn vaak hoger gelegen, droge terreindelen op hellingen. Ze kunnen hier in groepen van tientallen dieren samen in een hol overwinteren. Voor de beheerders van natuurgebieden is het belangrijk om de exacte ligging van deze winterverblijven in kaart te brengen, zodat hier in het terreinbeheer rekening mee kan worden gehouden.

Ringslang (foto: Jelger Herder)

Inmiddels zijn ook de eerste zandhagedissen, hazelwormen en zowaar al een gladde slang gemeld. Deze soorten zijn echter nog maar in zeer lage aantallen gezien. Ze komen doorgaans wat later tevoorschijn en hebben ook een wat hogere voorkeurstemperatuur. Voor bijna alle reptielen geldt dat de mannetjes het eerst uit de winterslaap komen, zij moeten eerst een keer vervellen voordat ze klaar zijn voor de voortplanting. Doordat het nog relatief koud is zijn de mannetjes erg sloom, in de nog lage vegetaties lopen deze "vroegkomers" een fors risico om opgegegeten te worden door oplettende predatoren. De vrouwtjes en de onvolwassen dieren komen vaak net iets later in het seizoen tevoorschijn.

Adder (foto: Jelger Herder)

Tekst: Raymond Creemers, Ravon
Foto's: Jelger Herder, Digital Nature