adder, Digital Nature

Nieuwe natuurwet: amfibieën en reptielen vogelvrij?

17-NOV-2011 - Het is u vast niet ontgaan: staatssecretaris Bleker werkt aan een nieuwe natuurwet. Naast de aangekondigde drastische bezuinigingen op natuur betekent dit een tweede dreun, omdat voor veel planten- en diersoorten de bescherming flink wordt teruggeschroefd. Voor veel soorten amfibieën en reptielen geldt dat hun rust- en verblijfplaatsen binnen de nieuwe natuurwet verstoord mogen worden en de dieren zonder vergunning mogen worden verplaatst.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Het is u vast niet ontgaan: staatssecretaris Bleker werkt aan een nieuwe natuurwet. Naast de aangekondigde drastische bezuinigingen op natuur betekent dit een tweede dreun, omdat voor veel planten- en diersoorten de bescherming flink wordt teruggeschroefd. Voor veel soorten amfibieën en reptielen geldt dat hun rust- en verblijfplaatsen binnen de nieuwe natuurwet verstoord mogen worden en de dieren zonder vergunning mogen worden verplaatst.

Adder (foto: Jelger Herder)Al een aantal jaren geleden is besloten om de huidige Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet samen te voegen. Het idee hierachter was dat de natuurbescherming effectiever, efficiënter en eenvoudiger zou worden. Hier is op zich niks mis mee. Maar het huidige kabinet grijpt dit aan om tegelijkertijd de bescherming van veel natuurwaarden op te heffen. Soortenbescherming Nederland heeft grote bezwaren tegen de huidige voorstellen. In een aantal Natuurberichten worden deze toegelicht.

Amfibieën en reptielen
Een aantal soorten amfibieën en reptielen zal hun streng beschermde status behouden:  de gladde slang, zandhagedis, muurhagedis, kamsalamander, geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, knoflookpad, rugstreeppad, boomkikker, heikikker en poelkikker. Alle Vuursalamander (foto: Jelger Herder)andere soorten mogen weliswaar niet gedood worden, maar zijn behoudens de ‘zorgplicht’ voor een groot deel vogelvrij verklaard. Dat geldt voor soorten als adder, ringslang, hazelworm, levendbarende hagedis, vuursalamander, Alpenwatersalamander, vinpootsalamander, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, meerkikker en bastaardkikker. Binnen de nieuwe natuurwet mogen hun rust- en verblijfplaatsen worden verstoord en de dieren zonder vergunning worden verplaatst. Dit betekent dat terrariahouders ze gewoon mee naar huis zouden kunnen nemen! Of dit allemaal volgens Europees recht wel kan is gelukkig maar de vraag: volgens het Verdrag van Bern zijn vrijwel alle amfibieën en reptielen in hoge tot zeer strenge mate beschermd. Dit geldt niet alleen voor de individuele dieren zelf, maar ook voor hun leefmilieu.

Ringslang (foto: Jelger Herder)Voor alle soorten amfibieën en reptielen geldt bovendien dat de nationale landschappen en een groot deel van de natuurgebieden niet meer worden beschermd. Juist amfibieën en reptielen zijn vaak erg afhankelijk van een kleinschalig landschap en gebieden met rust. Veel van de soorten staan op Rode Lijsten en hebben het moeilijk, onbegrijpelijk dus wat nu dreigt plaats te vinden.

Soortenbescherming Nederland laat van zich horen. U ook? Laat staatssecretaris Bleker uiterlijk komende vrijdag 18 november via deze link weten wat u vindt van de nieuwe natuurwet. Klik hier voor de wetteksten en de toelichting hierop. Via een enquete op de website van Natuurmonumenten kunt u ook uw mening geven over de nieuwe natuurwet.

Soortenbescherming Nederland is een samenwerkingsverband van EIS-NL (insecten), Floron (planten), Stichting RAVON (reptielen, amfibieën en vissen), De Vlinderstichting (vlinders en libellen), Vogelbescherming Nederland (vogels) en Zoogdiervereniging (zoogdieren).

Tekst: Ronald Zollinger, Stichting RAVON
Foto’s: Jelger Herder, Digital Nature