brakwatergrondel

Opmerkelijke vangst IJsselmeer: brakwatergrondel

Stichting RAVON
18-OKT-2009 - In het IJsselmeer bij Enkhuizen is een brakwatergrondel aangetroffen. De vondst van deze vis in het IJsselmeer is opmerkelijk, de soort wordt hier slechts zeer sporadisch waargenomen. Deze vissoort wordt veel gezien langs de kustzones van de Noordzee, de Waddenzee en de Zeeuwse delta. Hij komt voor in zowel zout, zoet als brak water.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 18 oktober 2009

In het IJsselmeer bij Enkhuizen is een brakwatergrondel aangetroffen. De vondst van deze vis in het IJsselmeer is opmerkelijk, de soort wordt hier slechts zeer sporadisch waargenomen. Deze vissoort wordt veel gezien langs de kustzones van de Noordzee, de Waddenzee en de Zeeuwse delta. Hij komt voor in zowel zout, zoet als brak water.

De brakwatergrondel is waargenomen tijdens een excursie in West-Friesland, waarbij in totaal 18 verschillende vissoorten zijn aangetroffen. In de Weelen, een gebied van Staatsbosbeheer, werd ook nog een jonge meerval gevangen. Sportvissers vangen rondom Enkhuizen wel vaker volwassen meervallen. De vangst van een jong exemplaar is echter opmerkelijk (zie ook het natuurbericht van 8 oktober hierover).

Tijdens een oeverbemonstering van het IJsselmeer en Markermeer in 2008 is ook een brakwatergrondel aangetroffen. Toen langs de Friese kust en nu dus bij Enkhuizen.

In het kader van de visatlas Noord-Holland wordt in de periode 2009 tot en met 2011 een twintigtal visexcursies georganiseerd in de provincie Noord-Holland. Tijdens deze excursies worden diverse wateren onder begeleiding van Stichting RAVON en Landschap Noord-Holland met schepnetten geïnventariseerd.

Tekst: Willem Kuijsten, RAVON
Foto brakwatergrondel (boven): Jelger Herder, RAVON (www.digitalnature.org)
Foto jonge meerval (onder): Willem Kuijsten, RAVON