Een zwartbekgrondel gevangen in Nederland. Foto: Peter van der Sluijs, GFD-licentie

Spectaculaire opkomst zwartbekgrondel in het Markermeer

19-JUN-2013 - Met de aanleg van het Donau-Main kanaal in 1992 is een vrije doorgang ontstaan voor vissen tussen de stroomgebieden van de Donau en de Rijn, waardoor er verschillende soorten grondels nieuw zijn waargenomen in het IJsselmeergebied.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Met de aanleg van het Donau-Main kanaal in 1992 is een vrije doorgang ontstaan voor vissen tussen de stroomgebieden van de Donau en de Rijn, waardoor er verschillende soorten grondels nieuw zijn waargenomen in het IJsselmeergebied.

De laatste jaren zijn enkele grondelsoorten nieuw waargenomen in Nederland; de marmergrondel in 2002, de zwartbekgrondel in 2004, de Kesslers grondel in 2007 en de Pontische stroomgrondel in 2009. Alle soorten zijn in 2012 in het IJsselmeergebied waargenomen. De zwartbekgrondel heeft in 2012 in het Markermeer een spectaculaire opkomst laten zien.

Zwartbekgrondel (foto: Peter van der Sluijs)

Zwartbekgrondel doet het goed
Met name de zwartbekgrondel heeft een spectaculaire opmars gemaakt. De zwartbekgrondel is in 2011 in het oeverbemonsteringsproject voor het eerst waargenomen in het zuidelijke deel van het Markermeer bij Muidenberg-Muiden, terwijl in de reguliere bemonstering van het open water deze soort in 2011 nog niet aangetroffen werd. De soort werd in 2011 ook aangetroffen bij beroepsvissers in het Markermeer, maar ook in het IJsselmeer. In 2012 werd de soort zowel in de openwaterbemonstering als de oeverbemonstering over het gehele Markermeer aangetroffen. Op een aantal locaties in de oeverbemonstering was de zwartbekgrondel veruit de meest voorkomende vissoort en ook in de openwaterbemonstering behoorde de soort in sommige trekken tot één van de meest voorkomende soorten in de vangst. Daarnaast werd in 2012 de vissoort wederom in het IJsselmeer in de vangsten van beroepsvissers aangetroffen, terwijl deze nog niet in de oeverbemonstering en openwaterbemonstering aangetroffen werd.

Monitoren en bemonsteren
IMARES Wageningen UR voert verschillende bemonsteringen en monitoringsprojecten in het IJsselmeer en Markermeer uit. Hiervoor wordt zowel het open water als de oever bemonsterd. Daarnaast worden ook vangstgegevens van enkele beroepsvissers verzameld in een project over het in kaart brengen van zeldzame vissen en diadrome vissen. De gegevens bieden een goed handvat om de opmars van de exotische grondels in het IJssel- en Markermeer in de gaten te houden.

Bron: IMARES Wageningen UR
Foto: Peter van der Sluijs, GFD-licentie