Oranje populierenboleet
Leccinum albostipitatum
M.W.Boomsluiter

Paddenstoelen in Flevoland

Nederlandse Mycologische Vereniging
31-OKT-2009 - Afgelopen woensdag 28 oktober 2009 hield Natuurmonumenten een persconferentie in het Waterloopbos (Flevoland) een persconferentie over feiten en fabels over paddenstoelen. Piet Bremer lid van de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders hield over de paddenstoelen feiten en fabels een inleiding.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op zaterdag 31 oktober 2009

Afgelopen woensdag 28 oktober 2009 hield Natuurmonumenten een persconferentie in het Waterloopbos (Flevoland) over feiten en fabels over paddenstoelen. Piet Bremer lid van de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders hield over de paddenstoelen feiten en fabels een inleiding.

Een derde van alle paddenstoelensoorten in Nederland wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Dit is anders in het Waterloopbos in Flevoland, dat Natuurmonumenten sinds 2002 voor een groot deel in beheer heeft. De keileemachtige bodem, het vele reliëf in combinatie met natte omstandigheden zorgt ervoor dat paddenstoelen het daar bijzonder goed doen.

Van de 4700 soorten paddenstoelen die in Nederland voorkomen, zijn er 1700 soorten gevonden in Flevoland. De Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders brengt sinds 1975 de rijkdom aan paddenstoelensoorten in de Flevopolders in kaart. Indertijd was de aanleiding, de vondst van grote aantallen bijzondere paddenstoelen op het Abbertstrand. Vanaf het begin is gekozen om, via inventarisatie van een aantal proefvlakken, de ontwikkeling van de paddenstoelenflora in de nieuwe polders te volgen. Aan de volharding en noeste arbeid van de leden van deze werkgroep is te danken dat we nu zoveel weten over de paddenstoelen hier.

Vele soorten Flevolandse paddenstoelen zijn voor het eerst in Nederland gevonden. Deze lijst groeit nog steeds en het behoud van gebieden als het Waterloopbos dragen daaraan bij. Behalve het Waterloopbos zijn ook het Abbertstrand en het Voorster- en Urkerbos rijke vindplaatsen van bijzondere paddenstoelen. Verder hebben ook de naaldbossen in Flevoland een zeldzame paddenstoelenflora. Vooral naaldbossen die geplant zijn op kalkrijke bodem, zijn landelijk gezien heel bijzonder. Deze bossen zijn de enige vindplaats in ons land van soorten zoals de Oranje populierenboleet (Leccinum albostipitatum).

Tekst en foto's: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto boven: Gewoon varkensoor, Foto beneden: Oranje populierenboleet