Pruikzwam 1
Hericium erinaceus
M.W.Boomsluiter

Zeldzame zwam is een opvallende verschijning

26-OKT-2009 - Boswachter Henk Hofman heeft een pruikzwam aangetroffen op de Planken Wambuis, een stuifzandgebied op de Veluwe. Deze zeldzame paddenstoel, die er bovendien heel bijzonder uitziet, groeit op een oude beuk in het gebied.

Bericht uitgegeven op maandag 26 oktober 2009

Boswachter Henk Hofman heeft een pruikzwam aangetroffen op de Planken Wambuis, een stuifzandgebied op de Veluwe. Deze zeldzame paddenstoel, die er bovendien heel bijzonder uitziet, groeit op een oude beuk in het gebied. 

De pruikzwam is een opvallende verschijning. Een flinke, geelwitte bol vol hangende stekels, die wat aan stalactieten in een grot doen denken. De zwam is aangetroffen aan de Oud Reemsterlaan op Planken Wambuis. De vondst is uniek: in dit gebied is het de eerste keer dat de pruikzwam is waargenomen.

De pruikzwam groeit vaak op holtes van afgebroken takken van oude loofbomen. De boom heeft daar overigens niet onder te lijden. De pruikzwam is op zandgronden van de duinen en langs de Veluwezoom een zeldzame verschijning en staat dan ook op de rode lijst van bedreigde soorten paddestoelen.

Uitgekiend bosbeheer 
In het verleden zijn er veel beukenlanen aangelegd op Planken Wambuis. Oudere beuken en dood hout van beuken zijn erg rijk aan allerlei soorten paddestoelen. De holtes bieden een veilig onderkomen aan vogels, vleermuizen en de zeldzame boommarter. Op dit moment worden de beukenlanen met een hoogwerker bijgewerkt om de veiligheid van fietsers en wandelaars te kunnen garanderen. Het is altijd moeilijk om een goede afweging te maken tussen de natuurwaarden van dergelijke lanen en de veiligheid van de bezoeker. Daarom gaat Natuurmonumenten hier ook zorgvuldig mee om door vooraf alle bomen systematisch te controleren en en alleen de hoogst noodzakelijke bomen en dode takken te verwijderen. Vaak worden dode bomen alleen maar getopt en blijft de stam nog jarenlang waardevol voor allerlei soorten. 

Bron: Natuurmonumenten
Foto: M.W. Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging