Edelhert hinde, GNU Free Documentation License

Edelherten van het eerste uur in goede conditie

2-NOV-2009 - vIn de Oostvaardersplassen (FL) leven nog minstens twee hindes, vrouwelijke edelherten, van de groep die hier in 1992 zijn vrijgelaten. Ze waren toen ongeveer 1,5 jaar oud, en afkomstig uit Schotland. Boswachter Jan Griekspoor: “We zien de hindes regelmatig staan grazen of voorbij kuieren als ze net een modderbad hebben genomen. Ze zijn niet schuw waardoor we ze steeds goed kunnen bekijken. De dames zijn inmiddels op leeftijd, maar in goede conditie. Ze krijgen geen kalveren meer; daarvoor zijn ze te oud.”

Bericht uitgegeven op maandag 2 november 2009

In de Oostvaardersplassen (FL) leven nog minstens twee hindes, vrouwelijke edelherten, van de groep die hier in 1992 zijn vrijgelaten. Ze waren toen ongeveer 1,5 jaar oud, en afkomstig uit Schotland. Boswachter Jan Griekspoor: “We zien de hindes regelmatig staan grazen of voorbij kuieren als ze net een modderbad hebben genomen. Ze zijn niet schuw waardoor we ze steeds goed kunnen bekijken. De dames zijn inmiddels op leeftijd, maar in goede conditie. Ze krijgen geen kalveren meer; daarvoor zijn ze te oud.”

Grote grazers
Bij de Oostvaardersplassen, een natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen Lelystad en Almere, denken veel mensen direct aan de grote grazers die er leven. De konikpaarden, Heckrunderen en edelherten maken grote indruk. En dat ze er een natuurlijk leven mogen leiden, is duidelijk. Door vraat en vertrapping creëren de grazers een gevarieerd landschap waarin een groot aantal plant- en diersoorten kan voortbestaan en zich duurzaam kan ontwikkelen. In 1983 zijn 32 Heckrunderen in het gebied vrijgelaten. In 1985 volgden 20 konikpaarden en in de loop van 1992 en 1993 57 edelherten. De edelherten die toen werden uitgezet, hadden allemaal een merkteken in het oor. De twee oude hindes hebben zo’n merkteken: daarom zijn ze te herkennen als edelherten van het eerste uur.

Boegbeeld 
De Oostvaardersplassen vormen nationaal en internationaal gezien een boegbeeld voor natuurontwikkeling. Het is een groot natuurgebied met een rijke flora en fauna. Uniek is dat er vrijwel niet door de mens hoeft te worden ingegrepen. Dat komt doordat er zich een ecologisch systeem heeft ontwikkeld. Natuurlijke processen zorgen ervoor dat bedreigde en zeldzame vogelsoorten een plek hebben gevonden en kunnen voortbestaan. De begrazing door grauwe gans, wild levende paarden, runderen en edelherten spelen een hoofdrol in die natuurlijke processen. Daarnaast is het gebied voor veel trekvogels een belangrijke schakel in hun trekroute en beroemd vanwege het eerste broedgeval van de zeearend in Nederland sinds de Middeleeuwen.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Traroth, GNU Free Documentation License