cameraval legt Pallas eekhoorn vast

Minister verbiedt schadelijke exotische eekhoorns

Zoogdiervereniging
10-NOV-2009 - Minister Verburg gaat de handel en het bezit van de drie exotische eekhoornsoorten grijze eekhoorn, Pallas’ eekhoorn en Amerikaanse voseekhoorn verbieden. Deze drie eekhoorns kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse rode eekhoorn.

Bericht uitgegeven door De Zoogdiervereniging op dinsdag 10 november 2009

Minister Verburg gaat de handel en het bezit van de drie exotische eekhoornsoorten grijze eekhoorn, Pallas’ eekhoorn en Amerikaanse voseekhoorn verbieden. Deze drie eekhoorns kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse rode eekhoorn.

In Nederland worden minstens 38 soorten eekhoorns als huisdier gehouden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de afgelopen vijf jaar al negen exotische eekhoornsoorten in Nederland in het wild zijn gesignaleerd. Ontsnapte grijze, Pallas’ en Amerikaanse voseekhoorns vormen een bedreiging voor de inheemse natuur. Bij een beoordeling van het risico op ‘invasiviteit’ deelde De Zoogdiervereniging deze drie soorten eekhoorns in in een hoge risicoklasse op basis van hun gedrag en gewoonten, en ervaringen in andere landen. De exotische eekhoorns vormen met name een bedreiging voor de rode eekhoorn, die van nature in Nederland voorkomt.  

Grijze eekhoorn

In Groot Brittannië is duidelijk te zien hoe groot de invloed van exotische eekhoorns kan zijn. De verdringing van de rode eekhoorn door de grijze eekhoorn (uit Amerika) is een intussen klassiek voorbeeld van het effect van exoten op de natuur. De rode eekhoorn is daar vrijwel geheel verdreven door de grijze eekhoorn. Op de weinige plekken waar hij nog wel zit, worden verwoede pogingen gedaan om de rode eekhoorn te beschermen. Maar ook in Ierland en delen van Italië verdringt de grijze eekhoorn de inheemse rode eekhoorn. De Zoogdiervereniging zegt hierover: ‘Als deze soort zich in Nederland vestigt, is het meer dan waarschijnlijk dat ook in Nederland de rode eekhoorn verdreven zal worden.’

 

 

Figuur: Grijze eekhoorn verdringt de rode in de UK, uit Zoogdier nr. 3 2009

 

Pallas’ eekhoorn

 
  Pallas' eekhoorn bij Weert vastgelegd
op cameraval van de Zoogdiervereniging.
De Pallas’ eekhoorn (uit China) verdringt, na ontsnapping in Zuid-Frankrijk, de inheemse rode eekhoorn en in Japan de daar inheemse eekhoornsoort. Ook is hij al in het wild verschenen in Argentinië en België. Deze soort heeft dus bewezen de lokale eekhoorns weg te kunnen concurreren. Daarbij kan de soort ook schade aanbrengen aan bomen, en de betimmering en bedrading van huizen stuk knagen.

 

Amerikaanse voseekhoorn

Deze forse eekhoorn is in Noord Amerika buiten het oorsprongsgebied uitgezet. Ook in Canada houdt hij zich met een kleine populatie, ondanks de jachtdruk, in stand. In Amerika zijn er tekenen dat uitgezette voseekhoorns een negatieve invloed hebben op populaties van de westelijke grijze eekhoorn en de Douglas eekhoorn. Ook kan het dier drager zijn van het West Nijl virus, een voor mensen dodelijke ziekte.

 

De Zoogdiervereniging pleitte eerder dit jaar in een brief aan minster Verburg voor een verbod op het houden van grijze eekhoorns en Pallas’ eekhoorns en is dan ook blij met de reactie van de minister.

 

Tekst en foto: www.zoogdiervereniging.nl