Eekhoorn

Herken de eekhoorn

Zoogdiervereniging
4-MEI-2017 - In Nederland komt van nature maar één eekhoornsoort voor: de rode eekhoorn, ook wel gewone of Euraziatische rode eekhoorn genoemd. De laatste jaren worden er geregeld andere eekhoornsoorten in ons land gespot. Hierbij een paar tips om de verschillende soorten te onderscheiden.

In dierenwinkels worden soms uitheemse eekhoornsoorten aangeboden. Erg jammer, want eekhoorns zijn niet geschikt om in een kooitje te houden. Toch worden exotische eekhoorns nog geregeld in volières in achtertuinen gehouden. Zo nu en dan ontsnapt er een dier, of erger nog, enkele dieren. In het laatste geval kan dit leiden tot een voortplantende populatie in het wild. Zo worden er op enkele plaatsen in Noord-Brabant Siberische grondeekhoorns aangetroffen. In Limburg en Noord-Brabant wordt ook nog weleens de Pallas’ eekhoorn uit Azië gespot. Soms zorgen die exotische eekhoorns in het wild voor problemen. In onder andere Italië en Groot-Brittannië is de Amerikaanse grijze eekhoorn een ware plaag en verdrijft er de inheemse rode eekhoorn. In ons land komt de grijze eekhoorn gelukkig (nog) niet voor.

Hoe herken je de verschillende soorten?

Zie je een eekhoorn in het wild en wil je weten om welke soort het gaat? Hierbij wat tips om de verschillende soorten van elkaar te onderscheiden:

  • De inheemse rode eekhoorn valt op door haar grote pluimstaart zonder staartstrepen. De oorpluimen zijn bij de volwassen dieren in de winter veel langer dan in de zomer. De vachtkleur van rug en staart varieert van rood(oranje) tot donkerbruin. De buik heeft echter een witte vacht die duidelijk afsteekt tegen de rugvacht. De wintervacht is donkerder en grijzer dan de zomervacht.
  • De Amerikaanse grijze eekhoorn is veel grijzer dan onze inheemse soort. De buik is minder wit. De staart heeft lengtestrepen en het dier heeft nooit oorpluimen.
  • Ook de pallas’ eekhoorn heeft een grijzige vacht, dit dier heeft echter een witte staartpunt en een rode buik.
  • De Siberische grondeekhoorn leeft vooral op de grond en is veel kleiner dan de inheemse rode eekhoorn. Het dier heeft lichte en donkere lengtestrepen, van kop tot staart.

Bekijk de verschillende eekhoornsoorten en hun kenmerken in de zoekkaart 'Herken de eekhoorn' (pdf; 2,6 MB).

Amerikaanse grijze eekhoorn

Eekhoorn gezien? Meld het!

De Zoogdiervereniging wil graag weten waar welke eekhoornsoorten in ons land voorkomen. Wanneer je dus een exotische eekhoorn in het wild denkt te hebben gezien, meld het dan via Telmee.nl of Waarneming.nl.

Tekst: Sander Bouwens, Zoogdiervereniging
Foto's: Aaldrik Pot (leadfoto: rode eekhoorn); Bernadette van Noort