Pallas eekhoorn

Risico exotische eekhoorns te groot

Zoogdiervereniging
6-JUN-2009 - De afgelopen vijf jaar zijn er al negen exotische eekhoornsoorten in Nederland in het wild gesignaleerd. Sommige van hen kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse rode eekhoorn. Daarom pleit de Zoogdiervereniging bij minister en Tweede Kamer voor een verbod op het houden van bepaalde soorten eekhoorns.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zaterdag 6 juni 2009

De afgelopen vijf jaar zijn er al negen exotische eekhoornsoorten in Nederland in het wild gesignaleerd. Sommige van hen kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse rode eekhoorn. Daarom pleit de Zoogdiervereniging bij minister en Tweede Kamer voor een verbod op het houden van bepaalde soorten eekhoorns.

Bij Weert leven er Pallas eekhoorns, nakomelingen van exemplaren die in 1998 bij een dierenhandelaar zijn ontsnapt. Mogelijk zitten ze ondertussen al in het negen kilometer westelijker gelegen natuurgebied Mariahof in België. Verder zijn in Sint-Anthonis Chinese boomeekhoorns gezien en in Tilburg Siberische grondeekhoorns, die zijn losgelaten tijdens de verhuizing van een dierentuin. En vorig jaar nog veroorzaakte de actie van een zakenman in Amersfoort, die Japanse eekhoorns losliet, veel ophef.

Grijze eekhoorn
In Engeland zien we het duidelijkst hoe groot de bedreiging kan zijn. De inheemse rode eekhoorn is daar vrijwel geheel verdreven door de uit Amerika afkomstige grijze eekhoorn. Op de weinige plekken waar hij nog wel zit, worden verwoede pogingen gedaan om de rode eekhoorn te beschermen. Maar ook in Ierland en delen van Noord-Italie verdringt de grijze eekhoorn de inheemse rode eekhoorn. De Zoogdiervereniging zegt hierover: ‘Als deze soort zich in Nederland vestigt is het meer dan waarschijnlijk dat ook Nederland de rode eekhoorn verdreven zal worden.’

Pallas eekhoorn
De Pallas eekhoorn (uit China) verdringt in Zuid-Frankrijk de inheemse rode eekhoorn en in Japan de daar inheemse soort. Ook deze soort heeft dus bewezen de lokale eekhoorns weg te kunnen concurreren. De Zoogdiervereniging doet ook onderzoek naar Pallas eekhoorns bij Weert. De

Zoogdiervereniging pleit nu in een brief aan de Tweede Kamer en aan minster Verburg voor een verbod op het houden van grijze eekhoorns en Pallas eekhoorns in Nederland. Het risico dat ze na ontsnappen of loslaten de inheemse rode eekhoorn verdringen is te groot.

Verbod
De Zoogdiervereniging wil twee dingen. Ten eerste dat er voortaan standaard gewerkt wordt met een zogenaamde positieflijst van de Raad voor Dieraangelegenheden. Dat alleen dieren die daarop staan gehouden mogen worden en alle andere dieren niet. Deze lijst wordt nu alleen als advieslijst gebruikt. Ten tweede zouden de grijze eekhoorn en de Pallas eekhoorn van deze lijst geschrapt moeten worden.

Deze soorten die elders al bewezen hebben de inheemse eekhoorn te kunnen verdringen, zouden wat de Zoogdiervereniging betreft helemaal niet als huisdier gehouden mogen worden. Als ze niet meer als huisdier verkocht en gehouden mogen worden, kunnen ze ook niet in het wild terechtkomen.

De eekhoorn is het favoriete zoogdier van de Nederlanders zo bleek op 26 april uit een verkiezing gehouden door de Zoogdiervereniging en Grasduinen.

Tekst: www.zoogdiervereniging.nl
Foto's: Pallas eekhoorns door Ard van Roij