Siberische grondeekhoorn (fotograaf: Arudhio_Creative Commons)

WANTED! Amerikanen en andere vreemde zoogdieren

Zoogdiervereniging
25-JUN-2008 - Knabbel en babbel gezien in de Nederlandse natuur? Wasbeertjes, Amerikaanse nertsen of misschien zelfs een stinkdier? Meld ze dan bij de Zoogdiervereniging VZZ.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op 25 juni 2008

Knabbel en babbel gezien in de Nederlandse natuur? Wasbeertjes, Amerikaanse nertsen of misschien zelfs een stinkdier? Meld ze dan bij de Zoogdiervereniging VZZ.

Siberische grondeekhoorn (© Arudhio) Exotische zoogdieren kunnen de inheemse soorten verdringen. Daarom is het van belang ze tijdig te signaleren. Zo kan misschien nog op tijd worden ingegrepen. Samen met diverse andere organisaties en de website waarneming.nl doet de Zoogdiervereniging VZZ daarom nu onderzoek naar de verspreiding van exotische dieren en planten in Nederland. Dat gebeurt op initiatief van de Commissie Invasieve Exoten (COIE). De COIE adviseert de minister van Landbouw en Natuur over exoten die nog niet in Nederland zijn, maar ook over hoe om te gaan met exoten die al wel zijn waargenomen.

Ontsnapt!
Exotische zoogdieren zijn zoogdieren die door toedoen van de mens in Nederland terecht zijn gekomen, maar hier oorspronkelijk niet thuis hoorden: de muskusrat, Amerikaanse nerts of wasbeerhond zien we dan als exoot, de otter en bever niet.

Bij zoogdieren gaat het meestal om dieren die ontsnappen bij kwekers of hobbyisten. Zo staat in het “VZZ mededelingenblad” van 1958 al een bericht van de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen met de eerste waarnemingen van “wilde” Amerikaanse nertsen. Een recenter voorbeeld is de aanwezigheid van gestreepte stinkdieren in het Blauwe Bos te Friesland.

Knabbel en babbel
De laatste jaren duiken in Nederland met name veel exotische eekhoorns op. De afgelopen vijf jaar werden al negen exotische eekhoornsoorten in het wild gesignaleerd, waarvan de bekendste misschien de Siberische grondeekhoorns bij Tilburg zijn. Exotische eekhoorns lijken erg populaire huisdieren te zijn en omdat ze overdag actief zijn, worden ze relatief makkelijk gezien.
In Engeland bleken exotische grijze eekhoorns ecologisch en economisch schadelijk: ze verdrongen de inheemse rode eekhoorn en geven relatief veel schade in de bosbouw. Het is dus zaak om de vinger aan de pols te houden wat betreft het voorkomen van exotische eekhoorns.


Waarnemingen gezocht
Al uw waarnemingen van uitheemse zoogdieren zijn dus van waarde. Heeft u een exoot zoals Amerikaanse nerts, muskusrat of vreemde eekhoorn gezien, geef deze dan door via www.telmee.nl of waarneming@vzz.nl. Ook oude waarnemingen en waarnemingen van verkeerslachtoffers zijn welkom.

Er worden in Nederland veel verschillende exotische eekhoorns gehouden, die in sommige gevallen erg op elkaar lijken. Geef dus in die gevallen een zo goed mogelijke omschrijving van het dier (tel bij gestreepte eekhoorns de donkere streepjes, let op de kleuren van die donkere streepjes en of die streepjes tot aan de snuit doorlopen of niet!). Een foto, hoe vaag ook, is helemaal welkom, en kan ook opgeladen worden via www.telmee.nl en www.waarneming.nl

Tekst: Jasja Dekker, de Zoogdiervereniging VZZ
Foto Siberische grondeekhoorn: Arudhio
Foto’s Vier exoten: Creative commons, Withrow, Arudhio, Ruthanne & Dailyville