Geel schorpioenmos, UW-Stevens Point Freckmann Herbarium, Use and reproduction of these photographs  is authorized for educational or other noncommercial purposes without prior permission but acknowledgement must be given to both the UW-Stevens Point Freckmann Herbarium and the photographer.  Use or reproduction of the photographs for commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holders. Please e-mail the Herbarium's webmaster ( mblack@wisc.edu ) for information.

Zeldzaam geel schorpioenmos in De Hel

12-NOV-2009 - In natuurgebied De Hel ten oosten van Veenendaal (UT) is tijdens planteninventarisaties het in Europa uiterst zeldzame geel schorpioenmos aangetroffen. De vondst sluit aan bij de recente ontdekking van andere bijzondere moerassoorten in de nabijgelegen Bennekomse Meent en de Bennekomse Hooilanden.

Bericht uitgegeven op donderdag 12 november 2009

In natuurgebied De Hel ten oosten van Veenendaal (UT) is tijdens planteninventarisaties het in Europa uiterst zeldzame geel schorpioenmos aangetroffen. De vondst sluit aan bij de recente ontdekking van andere bijzondere moerassoorten in de nabijgelegen Bennekomse Meent en de Bennekomse Hooilanden.

Door verdroging en ontginning zijn praktisch alle groeiplaatsen van geel schorpioenmos in Europa verloren gegaan. In Nederland wist de plant zich alleen in de omgeving van Meppel te handhaven. Met de vondst in Veenendaal stijgt het aantal inventarisatieblokken in Nederland waarin geel schorpioenmos is aangetroffen sinds 1980 naar drie.

In De Hel komt het mos mondjesmaat voor op permanent zeer natte plekken in een hooiland. Hier groeien ook andere soorten die typisch zijn voor schraallanden met veel kwel. Zo vind je er bijvoorbeeld de rode lijstsoorten reuzenpuntmos en trilveenmos. 

Staatsbosbeheer heeft enkele jaren geleden het waterpeil in De Hel verhoogd door enkele stuwtjes in afvoerende sloten te plaatsen. Het is onduidelijk of het geel schorpioenmos zich in De Hel nieuw heeft gevestigd, of dat het een uitbreiding betreft van een al aanwezige vegetatie. Hoe dan ook begint het vernattingsbeheer resultaat op te leveren.
 
Geel schorpioenmos is een uiterst zeldzaam bladmos. Typisch voor de soort zijn de forse, goudkleurige, onregelmatig vertakte planten met sterk sikkelvormige geklauwde blaadjes. Vandaar de naam schorpioenmos. De 'klauwen' zijn vooral aan de stengeltoppen en zijtakken goed te zien. Geel schorpioenmos is een zeer kritische soort die alleen groeit in kalkarme maar ijzerrijke moerassen.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Michael Lüth, UW-Stevens Point Freckmann Herbarium