klapekster klein

Zeven klapeksters op Strabrechtse Heide

Sovon Vogelonderzoek Nederland
21-NOV-2009 - Op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant werden onlangs zeven klapeksters aangetroffen. Dit maakt dit gebied momenteel een van de beste plekken om een overwinterende klapekster te zien. Helaas is de klapekster als broedvogel recentelijk in ons land uitgestorven.
Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op zaterdag 21 november 2009

Op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant werden onlangs zeven klapeksters aangetroffen. Dit maakt dit gebied momenteel een van de beste plekken om een overwinterende klapekster te zien. Helaas is de klapekster als broedvogel recentelijk in ons land uitgestorven.

Op een van de vele vogelsites verscheen recent een bericht over maar liefst zeven overwinterende klapeksters op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant. Daarmee is het nu een van de beste plekken in ons land om een overwinterende klapekster te zien. Overigens is dit aantal van zeven geen record voor het gebied. Tijdens een landelijke klapekstertelling in januari 2006 werden er maar liefst elf geteld.

Ook op andere heideterreinen van ons land is het goed mogelijk om de komende maanden een klapekster te zien. Vooral de grotere heide- en veenterreinen van bijvoorbeeld de Veluwe zijn geliefd bij de vogels. Klapeksters hebben een opvallende zwart-witte tekening met een soort Zorro-masker. Doorgaans zitten klapeksters open en bloot bovenop struiken te spieden naar prooien zoals muizen, kevers en insecten. Ook zijn ze in staat om kleine zangvogels te verschalken. Ondanks het feit dat ze redelijk makkelijk te zien zijn, zijn ze ook wel schuw en vliegen ze bij het minste onraad naar een paar struiken verderop.

Net als voorgaande jaren zullen er de komende winter weer twee landelijke klapekstertellingen plaatsvinden en wel in het weekend van 19 en 20 december 2009 en 23 en 24 januari 2010. Deze tellingen worden georganiseerd door SOVON en waarneming.nl. Ook u kunt daaraan meedoen. Kijk te zijner tijd op de SOVON-site of waarneming.nl en doe mee.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Artur Mikojalewski, Wikipedia Commons