uienveld GNU Free Documentation License

Veel mycorrhiza's in Nederlandse landbouwgronden

19-NOV-2009 - Nederlandse landbouwgronden bevatten behoorlijk veel en actieve mycorrhiza’s; schimmelsoorten die planten kunnen helpen bij het opnemen van voedsel uit de bodem. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Guillermo Galván (Uruguay) op 23 november hoopt te promoveren aan Wageningen University. Eerder werd verondersteld dat de Nederlandse landbouwgronden, door het gebruik van kunstmest, juist weinig mycorrhiza-schimmels zouden bevatten.

Bericht uitgegeven op donderdag 19 november 2009

Nederlandse landbouwgronden bevatten behoorlijk veel en actieve mycorrhiza’s; schimmelsoorten die planten kunnen helpen bij het opnemen van voedsel uit de bodem. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Guillermo Galván (Uruguay) op 23 november hoopt te promoveren aan Wageningen University. Eerder werd verondersteld dat de Nederlandse landbouwgronden, door het gebruik van kunstmest, juist weinig mycorrhiza-schimmels zouden bevatten.

Galván onderzocht de mogelijkheden om uien zó te veredelen dat ze optimaal gebruik maken van mycorrhiza’s. Uien, over de hele wereld een belangrijk voedselgewas, hebben de samenwerking met mycorrhiza’s hard nodig omdat ze een primitief wortelstelsel hebben, met weinig en onvertakte wortels. Daardoor kunnen de wortels niet goed bij de voedingsstoffen komen die tussen en op de gronddeeltjes zitten.

Uien hebben vooral moeite om fosfaat uit de bodem te halen, omdat die voedingsstof extra sterk door de bodemdeeltjes worden vastgehouden. Fosfaat komt daardoor niet in het vocht in de grond terecht. Mycorrhiza’s kunnen met hun schimmeldraden wél bij die voedingsstof komen. De schimmeldraden transporteren de voedingsstof naar de wortels, waardoor de uien goed kunnen groeien. De planten leveren op hun beurt suikers aan de mycorrhiza’s.

De meeste planten hebben mycorrhiza’s met name nodig in gronden waarin weinig fosfor aanwezig is. De Nederlandse landbouwgronden zijn gemiddeld goed bemest. Het zou daarom logisch zijn als deze landbouwgronden weinig of geen mycorrhiza’s zouden bevatten. Galván heeft laten zien dat er juist wel actieve mycorrhiza’s in de Nederlandse landbouwgronden zitten.

Galván toonde aan dat het mogelijk is om uienplanten te selecteren die dankzij de samenwerking met mycorrhiza’s extra hoge voedselopbrengsten kunnen geven. Galván vermoedt dat plantenveredelaars in het verleden al onbewust uien ontwikkeld hebben met een goede samenwerking met mycorrhizaschimmels. Uit zijn onderzoek bleek namelijk dat uienrassen die nu al grote planten en grote uien opleveren, dat vooral te danken hebben aan die samenleving met de schimmels. Galván ontdekte dat het kruisen met wilde uien kan leiden tot nieuwe uienrassen die nog beter kunnen samenwerken met mycorrhiza’s.

Bron: Wageningen University 
Foto: Rainer Haessner, GNU Free Documentation License,