wild zwijn

2010 Jaar van het Wild Zwijn

Zoogdiervereniging
1-JAN-2010 - De Zoogdiervereniging heeft 2010 uitgeroepen tot het Jaar van het Wild Zwijn. Het wild zwijn is één van de meest indrukwekkende dieren van ons land en je kunt ze in steeds meer Nederlandse bossen zomaar tegenkomen.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op 1 januari 2010

 

De Zoogdiervereniging heeft 2010 uitgeroepen tot het Jaar van het Wild Zwijn. Het wild zwijn is één van de meest indrukwekkende dieren van ons land en je kunt ze in steeds meer Nederlandse bossen zomaar tegenkomen.  

 

De Zoogdiervereniging roept 2010 uit tot het 'Jaar van het Wild Zwijn'. Het wild zwijn volgt de egel op en is gekozen omdat het dier positieve aandacht goed kan gebruiken. Het wild zwijn is één van de meest indrukwekkende dieren van ons land. In een deel van de Nederlandse bossen kun je ze zomaar tegenkomen. Officieel mogen de wilde zwijnen maar in twee gebieden voorkomen, maar de laatste jaren worden ze ook daarbuiten gezien. Wat de Zoogdiervereniging betreft zijn ze welkom!

 

Het wild zwijn heeft een grote waarde, zowel in ecologisch als in economisch opzicht. Ecologisch gezien is het wild zwijn waardevol door zijn wroetgedrag. Dit zorgt voor open plekken in de bosbodem, wat bijdraagt aan de biodiversiteit. Daarnaast heeft het wild zwijn een economische waarde. Zwijnen maken - net als andere grote zoogdieren - een bezoek aan de natuur interessanter. Hiervan profiteren de recreatiesector en horeca-gelegenheden.

 

De imposante dieren worden echter niet overal met open armen ontvangen. Ze kunnen ook voor overlast zorgen door middel van vraatschade en aanrijdingsrisico. Door de juiste maatregelen te nemen is deze overlast echter in goede banen te leiden. Hiervoor is het belangrijk om gebruik te maken van de beschikbare ecologische kennis over het wild zwijn, schade aan de landbouw te compenseren en maatregelen te nemen om verkeersslachtoffers te voorkomen. Op deze manier kunnen mens en wild zwijn prima samenleven in grote delen van Nederland. De Zoogdiervereniging wil zich in het Jaar van het Wild Zwijn inzetten voor een meer genuanceerd beeld van de wilde zwijnen, dat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis.

  

Wat de Zoogdiervereniging betreft is het wild zwijn met de juiste maatregelen in veel meer gebieden welkom dan alleen in de huidige officiële leefgebieden: de Veluwe en de Meinweg. De wilde zwijnen hebben zelf al een voorschot genomen op deze discussie. Ze worden op diverse plaatsen gezien waar ze officieel niet 'mogen' zijn, bijvoorbeeld in het Rijk van Nijmegen bij Groesbeek, en in delen van Noord-Brabant en Overijssel.


Waarnemingen wild zwijn sinds 1980

Bron: Zoogdierdatabank Zoogdiervereniging 

 

Tijdens het Jaar van het Wild Zwijn wil de Zoogdiervereniging een 'kansenkaart' ontwikkelen. Hierop worden gebieden in Nederland waar het wild zwijn zou kunnen voorkomen aangegeven, gebaseerd op het combineren van geschikt leefgebied en een beperkte 'overlast'. Het is de bedoeling dat deze kansenkaart gezamenlijk met een boek over de ecologie van het wild zwijn wordt gepresenteerd op een symposium in het najaar van 2010. Informatie hierover en over de andere activiteiten in het kader van het Jaar van het Wild Zwijn volgt in de loop van 2010.

 

Tekst: Stefan Vreugdenhil, www.zoogdiervereniging.nl

Foto: Richard Witte van den Bosch