Boerenzwaluw - Harvey van Diek

Gevolgen klimaatverandering voor trekvogels

1-JAN-2010 - Voor veel trekvogels die in Nederland broeden en overwinteren in Afrika zijn de gevolgen van klimaatverandering nog onduidelijk. Verschillen tussen de groepen vogels die in West en overig Afrika overwinteren hebben waarschijnlijk te maken met verschillen tussen de overwinteringgebieden.

Bericht uitgegeven op vrijdag 1 januari 2010

Voor veel trekvogels die in Nederland broeden en overwinteren in Afrika zijn de gevolgen van klimaatverandering nog onduidelijk. Verschillen tussen de groepen vogels die in West en overig Afrika overwinteren hebben waarschijnlijk te maken met verschillen tussen de overwinteringgebieden.

Ontwikkeling trekvogels West-Afrika

 
  Boerenzwaluw
Door de warmere lentes in Nederland kan het broedgedrag van trekvogels ontregeld raken, zoals bij de bonte vliegenvanger het geval is. Bijvoorbeeld als pieken van voorkomen van insecten gemist worden. Dit zou kunnen leiden tot de achteruitgang van deze soorten. Voor de groep vogels die naar West-Afrika trekken is echter gemiddeld genomen vooralsnog geen achteruitgang te zien. Er zijn in deze groep zelfs meer soorten die vooruitgaan dan achteruitgaan. Veel soorten van deze groep hebben geprofiteerd van de hogere neerslag in de laatste vijftien jaar in de gebieden in West-Afrika ten zuiden van de Sahara (onder andere rietzanger en grasmus). De grote karekiet, grutto, tapuit, tuinfluiter en zwarte stern uit deze groep gaan achteruit, maar dat heeft waarschijnlijk meer te maken met de verslechterde situatie van de broedgebieden dan met de verandering van het klimaat.

Ontwikkeling trekvogels overig Afrika
De soorten die overwinteren in Oost-, Midden- en Zuid-Afrika zijn als groep wel achteruitgegaan sinds 1990. Voorbeelden zijn boerenzwaluw, fluiter, huiszwaluw, spotvogel en zomertortel. Maar ook bij deze groep is het niet zeker of dat het gevolg is van de klimaatverandering omdat de oorzaken van de trends bij deze soorten niet goed bekend zijn.

Bron en meer informatie: Compendium voor de Leefomgeving
Foto: Harvey van Diek