Huismus

Huismus weer op één bij Nationale Tuinvogeltelling

Sovon Vogelonderzoek Nederland
25-JAN-2010 - Afgelopen weekend telde Nederland massaal haar tuinvogels. In totaal werden in ruim 35.000 tuinen samen zo’n één miljoen vogels geteld. Net als vorig jaar is de huismus de meest getelde soort tijdens de Nationale Tuinvogeltelling, die Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland voor het zevende jaar organiseerde.

Bericht uitgegeven op maandag 25 januari 2010 door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Afgelopen weekend telde Nederland massaal haar tuinvogels. In totaal werden in ruim 35.000 tuinen samen zo’n één miljoen vogels geteld. Net als vorig jaar is de huismus de meest getelde soort tijdens de Nationale Tuinvogeltelling, die Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland voor het zevende jaar organiseerde.

 

 

 

De huismus staat al jaren stevig op één in de Nationale Tuinvogel Top tien, ondanks het feit dat de huismussenpopulatie de afgelopen 25 jaar gehalveerd is. Dankzij de Tuinvogeltelling kan uit nader onderzoek blijken op welke plaatsen de huismus het goed of juist minder goed doet. Huismussen leven namelijk bijna uitsluitend rondom bebouwing en komen dus veelvuldig in tuinen voor. Ook is het een kolonievogel, zodat je zelden één mus ziet maar meestal een groep.  


Het lijkt erop dat de sneeuwval en vorst van deze winter weinig invloed hebben op het aantal tuinvogels dat wordt gezien. Wellicht komt dit doordat vogels door de winterse omstandigheden de tuinen waar wordt gevoerd veelvuldig opzoeken. Sommige vogels uit het buitengebied zoeken bij streng winterweer juist om deze reden de stad op. IJsvogels die vorige winter al van de strenge vorst te lijden hadden – zij vangen visjes in open water – krijgen het deze winter opnieuw voor hun kiezen: de soort werd dit jaar slechts 85 keer geteld, terwijl er vorige winter nog 353 waren.


De voorlopige Nationale Tuinvogel Top tien ziet er als volgt uit:


1.     Huismus

2.     Merel

3.     Koolmees

4.     Vink

5.     Pimpelmees

6.     Spreeuw

7.     Kauw

8.     Turkse tortel

9.     Houtduif

10.  Roodborst


Telgegevens kunnen nog tot dinsdag 26 januari 12.00 uur worden ingestuurd. De definitieve Top tien wordt daarna bekend.


Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland

Foto: Jouke Altenburg