takken kurkiep
Foto: Wout van der Slikke

Bomen met een dikke jas

FLORON
4-FEB-2010 - Voor een kunstproject in Almere Haven werd onlangs een aantal bomen voorzien van een winterse wollen ‘trui’. Maar sommige bomen en heesters hebben hun takken zelf al goed ingepakt. Een opvallende verschijning, zo’n ‘kurkiep’.

Bericht uitgegeven door stichting FLORON op donderdag 4 februari 2010

Voor een kunstproject in Almere Haven werd onlangs een aantal bomen voorzien van een winterse wollen ‘trui’. Maar sommige bomen en heesters hebben hun takken zelf al goed ingepakt. Een opvallende verschijning, zo’n ‘kurkiep’.

Met het determineren van plantensoorten kijken we naar uiterlijke kenmerken. Soms zijn subtiele uiterlijke verschillen bruikbaar om verwante soorten van elkaar te onderscheiden en zijn sommige in het oog springende kenmerken variabel en juist niet geschikt voor determinatie. De opvallende kurklijsten langs de takken van tal van iepen horen tot deze laatstgenoemde groep. Een ‘kurkiep’ is namelijk geen soort, maar een individueel bepaalde groeivorm. Kurkvorming treedt regelmatig op bij Gladde iep (Ulmus minor), maar komt ook voor bij de Hollandse iep, een kruising van de Ruwe iep en de Gladde iep. Jammer, want iepen zijn lastig te determineren en zo’n opvallend kenmerk zou bij het op naam brengen heel bruikbaar zou zijn.

De kurklijsten geven vast de nodige isolatie, wat onder de huidige weersomstandigheden zo gek nog niet is. Toch schijnt het vooral bescherming tegen vraat te zijn waar het voordeel mee wordt behaald. Wellicht dat zich om die reden ook onder de aangeplante iepen veel exemplaren met kurklijsten bevinden. De isolatielaag is niet voorbehouden aan kwekersproducten alleen, want ook in natuurlijke vegetatie treffen we iepen met kurklijsten. Vooral in de duinen en het rivierengebied zien we dat regelmatig.

Zie hier het nieuwsbericht 'Bomen in Almere Haven hebben trui'.

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON