Egel sjouwt materiaal

Stedelijk groen van groot belang voor egels

Zoogdiervereniging
6-FEB-2010 - Stedelijk groen is, mits onderling verbonden, essentieel voor egels. Dat blijkt uit een publicatie van Anouschka Hof en Paul Bright in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zaterdag 6 februari 2010

Stedelijk groen is, mits onderling verbonden, essentieel voor egels. Dat blijkt uit een publicatie van Anouschka Hof en Paul Bright in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Onderzoekers Anouschka Hof en Paul Bright onderzochten de populatiedichtheden van egels in Engeland en keken naar correlaties met factoren als de aanwezigheid van onderling verbonden stedelijk groen.

De aanwezigheid van egels in groene en (sub)urbane gebieden verspreid over Groot-Brittannië is onderzocht met behulp van vrijwilligers. De studie was onderdeel van het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Living with Mammals’ (2003-2006). Onderzoekers Hof en Bright bestudeerden relaties tussen de egelpopulatie en factoren als de aanwezigheid van ‘roofdieren’ als hond en das, en het type omgeving in de (sub)urbane gebieden. Ook keken ze naar welke maatregelen gunstig zijn voor egels en andere zoogdieren.

 
  Verspreidingskaartje van egels in Engeland.
Zwarte stippen vertegenwoordingen plaatsen
waar egels zaten; grijze waar ze niet gezien
werden.

De studie suggereert dat een ‘egelvriendelijke tuin’ met bijvoorbeeld speciaal uitgezet voedsel, een egelhuis of andere geschikte slaapplek en voldoende struikgewas samen gaat met hogere aantallen egels. De aanwezigheid van potentiële predatoren zoals das en hond had juist een significant negatief effect op de aanwezigheid van egels in tuinen. Het gaat dan om de bebouwde gebieden op het platteland en minder of nauwelijks in de stad.

Wanneer geschikte groene leefgebieden als tuinen en parken niet met elkaar verbonden zijn door barrières als omheiningen of een riviertje, zijn er minder egels. Door nieuwe bouwplannen kan deze versnippering nog toenemen de komende tijd wat slecht zou zijn voor de egelpopulatie. Door bij nieuwe stedenbouwkundige plannen rekening te houden met het lot van de egel, zou het juist beter kunnen gaan met de dieren. De onderzoekers geven aan dat dit zeker in combinatie met een toenemend besef van tuineigenaren van het belang van een open en groene tuin, het perspectief van flora en fauna in stedelijke gebieden aanzienlijk zou kunnen vergroten. 

De egel is sinds kort opgenomen in het actieplan voor biodiversiteit van het Verenigd Koninkrijk als gevolg van een significante daling van het aantal egels. In Nederland kwam de Zoogdiervereniging aan het eind van de onderzoekscampagne 'Jaar van de Egel' tot een soortgelijke conclusie, en een oproep aan de minister om de egel op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren te plaatsen.

Tekst: De Zoogdiervereniging en LUTRA
Foto: Rollin Verlinde (voorkant Lutra)