mannetje vroedmeesterpad met eitjes

Larven vroedmeesterpad onder ijs

Stichting RAVON
14-FEB-2010 - De meeste amfibieën en reptielen zijn onder de huidige winterse omstandigheden nog volop in winterslaap. Toch worden ook in de winter zo nu en dan waarnemingen van amfibieën en reptielen bij RAVON gemeld. Zelfs in deze perioden van vorst. Zo is eind januari een groot aantal larven van de vroedmeesterpad gezien.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 14 februari 2010

De meeste amfibieën en reptielen zijn onder de huidige winterse omstandigheden nog volop in winterslaap. Toch worden ook in de winter zo nu en dan waarnemingen van amfibieën en reptielen bij RAVON gemeld. Zelfs in deze perioden van vorst. Zo is eind januari een groot aantal larven van de vroedmeesterpad gezien.

Larven van de vroedmeesterpad kunnen het hele jaar door worden waargenomen. Bij een omgevingstemperatuur van -4 graden Celsius en een zwak zonnetje is onlangs een groot aantal larven van de vroedmeesterpad aangetroffen langs de rand van een vijver, deels nog onder het ijs. Kennelijk gaf het zonnetje al voldoende warmte om naar de oppervlakte te komen. Deze larven zijn al in augustus vorig jaar afgezet en overwinteren in de modder in het water. In het voorjaar zullen ze metamorfoseren. Volwassen dieren overwinteren op het land.

Hulp bij de bevalling
De vroedmeesterpad dankt zijn naam aan de bijzondere gedragingen van het mannetje, voorafgaand aan het afzetten van de eieren. Hij masseert langdurig de cloaca van het vrouwtje en helpt op die manier ‘bij de bevalling’. Na de paring wordt het eisnoer niet in het water gelegd, maar het mannetje wikkelt het om zijn achterpoten. Pas wanneer de larven uitkomen wordt het water opgezocht en worden de larven afgezet. De vrouwtjes kunnen 2 tot 4 keer per seizoen eitjes afzetten.

Tekst: Elvira Werkman, RAVON
Foto: Jelger Herder, www.digitalnature.org