meervleermuizen met kale plekken

Kale plekken bij meervleermuizen onderzocht

Zoogdiervereniging
16-FEB-2010 - Voor het eerst is op grote schaal onderzoek gedaan naar het voorkomen van kale plekken bij meervleermuizen in relatie tot hun voortplanting. Onderzoekers Anne-Jifke Haarsma en Jacques van Alphen publiceerden hun bevindingen in het jongste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op dinsdag 16 februari 2010

Voor het eerst is op grote schaal onderzoek gedaan naar het voorkomen van kale plekken bij meervleermuizen in relatie tot hun voortplanting. Onderzoekers Anne-Jifke Haarsma en Jacques van Alphen publiceerden hun bevindingen in het jongste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Meervleermuizen vertonen vaak opvallende kale plekken op de rug. Aan de hand van data van meer dan 2200 gevangen meervleermuizen tussen 2003 en 2008 hebben de onderzoekers de fysiologische oorzaken achter dit fenomeen onderzocht. Het merendeel van de gevangen meervleermuizen vertoonde kale plekken in een korte periode van het jaar, meestal tussen midden mei en de eerste week van augustus.


Meervleermuizen met kale plekken

De kale plekken bevonden zich in een duidelijk afgebakend gebied op de rug, tussen de schouderbladen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat alleen vrouwtjes die een jong zogen kale plekken vertonen. Ook de eerstejaars jongen (zowel mannetjes als vrouwtjes) zijn vaak kalend. Waardoor de kale plekken precies ontstaan is nog niet duidelijk, mogelijk spelen hierbij reproductiehormonen een rol.

Uit archiefonderzoek, waarbij dieren in de collectie van Naturalis en foto’s van rustende meervleermuizen op kerkzolders zijn bekeken, bleek dat meervleermuizen al veel langer kalend zijn.

Het Engelstalige artikel (met Nederlandstalige samenvatting) in Lutra is te downloaden op de site van de Zoogdiervereniging: http://www.zoogdiervereniging.nl/node/865  

Tekst: Anne-Jifke Haarsma
Foto: Zomer Bruijn, bron Lutra