Bokkenorchis met vorstschade; Werkgroep Europese Orchideeen

Zware winter voor wintergroene orchideeën

10-MRT-2010 - Sommige soorten orchideeën in Nederland overwinteren boven de grond als aanpassing aan droge zomers en zachte natte winters. Met deze strenge winter achter de rug ontstaat de vraag: hoe zijn deze soorten de afgelopen maanden doorgekomen?

Bericht uitgegeven door de Werkgroep Europese Orchideeën van de KNNV op woensdag 10 maart 2010

Sommige soorten orchideeën in Nederland overwinteren boven de grond als aanpassing aan droge zomers en zachte natte winters. Met deze strenge winter achter de rug ontstaat de vraag: hoe zijn deze soorten de afgelopen maanden doorgekomen?

 
  Bokkenorchisrozet met vorstschade
Niet alle in Nederland voorkomende orchideeën overwinteren veilig onder de grond. De Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum), de Bijenorchis (Ophrys apifera) en het Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) vormen in het najaar bladrozetten en brengen de winter dus deels bovengronds door. Deze vorm van overwintering is een goede aanpassing aan het klimaat van droge zomers en zachte vochtige winters dat in een groot deel van hun verspreidingsgebied heerst. Door de zachte winters van de afgelopen jaren hebben alle drie de soorten zich de afgelopen jaren kunnen uitbreiden.

 
  Hondskruidrozet met vorstschade
De vraag is nu: hoe hebben deze soorten de afgelopen strenge winter doorgemaakt? Op 24 februari zijn door een lid van de WEO enkele groeiplaatsen van genoemde soorten bezocht. Vooral de Bokkenorchis blijkt flink te lijden hebben gehad onder de vorst. Zeker de rozetten die zich in het open grasland bevonden, zijn min of meer fataal aangetast. Ook enkele rozetten van het Hondskruid vertonen duidelijk vorstschade. De rozetten van de Bijenorchis lijken de winter zonder kleerscheuren te hebben overleefd. Nu maar afwachten wat er van de zomer in bloei komt.

 

Meer informatie:  www.europese-orchideeen.nl

Tekst: Jos Lammers en Martin van den Hoorn, Werkgroep Europese Orchideeën
Foto’s: Jos Lammers