vogelnestje - primair

Stikstof en het vogelnestje

SoortenNL
24-SEP-2022 - De gevolgen van het teveel aan stikstof voor de natuur zijn complex en voor veel mensen blijven ze onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag het vogelnestje

Het vogelnestje heeft geen bladgroen en is afhankelijk van schimmelsVogelnestje – vroeger bekend als Vogelnestorchis – is een orchidee die groeit op rottend hout. Ze komt voor op beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme, niet zure, kalkhoudende, humeuze grond met een niet te dikke strooisellaag en een niet te dichte ondergroei. In Nederland komt het vogelnestje voor in Zuid-Limburg, in loofbos van Zomereik en Haagbeuk. Daarnaast komt Vogelnestje voor op kalkhoudende grond in de duinen (op de kalkgrens bij Bergen) en in de Achterhoek.

Vogelnestje heeft geen bladgroen en leeft mycotroof. Dat wil zeggen: de plant is afhankelijk van schimmels in de grond. Die leven op hun beurt samen met bomen, vooral eik en beuk. Het vogelnestje is één van de zeer zeldzame soorten die te lijden hebben onder stikstofdepositie en mede  hierdoor uit Nederland zou kunnen verdwijnen. Er zijn op dit moment nog maar zes populaties in Nederland bekend.

Tekst: SoortenNL
Foto’s: Jan van der Straaten en Rutger Barendse, Saxifraga