gewone dwergvleermuis

Vleermuizen uit winterslaap

Zoogdiervereniging
20-MRT-2010 - Na een stevige winter zijn ondertussen al de nodige vleermuizen ontwaakt uit hun winterslaap. Kleine verhogingen van de temperatuur kunnen voor sommige vleermuizen de aanleiding zijn om in de schemering te gaan foerageren. Meestal zijn de gewone dwergvleermuizen de eerste die na de vorstperioden terugkeren.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zaterdag 20 maart 2010

Na een stevige winter zijn ondertussen al de nodige vleermuizen ontwaakt uit hun winterslaap. Kleine verhogingen van de temperatuur kunnen voor sommige vleermuizen de aanleiding zijn om in de schemering te gaan foerageren. Meestal zijn de gewone dwergvleermuizen de eersten die na de vorstperioden terugkeren.

De afgelopen week zijn er alweer vleermuizen gezien die rond huizen fladderen op zoek naar voedsel. Als de temperaturen ’s avonds de tien graden Celsius naderen dan kunnen in maart in de avondschemering vaak foeragerende gewone dwergvleermuizen gezien worden die soms voor het donker al hun verblijfplaats opzoeken. Mocht de temperatuur toch weer onder het vriespunt zakken dan gaan veel vleermuizen gewoon terug in winterslaap.

Ziet u ook vleermuizen rondfladderen, meld het dan op www.telmee.nl en www.waarneming.nl.  

Tekst: de Zoogdiervereniging, www.zoogdiervereniging.nl
Foto: Wesley Overman