Paddenamplex tijdens trek

Massale paddentrek verwacht dit weekend

Stichting RAVON
19-MRT-2010 - De aanhoudende winter hield het merendeel van de amfibieën lang in winterslaap. De komende dagen komt daar verandering in, want met maxima van 15 graden Celsius, geen nachtvorst en kans op neerslag, worden de trekomstandigheden gunstig. Padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal en de grote paddentrek kan eindelijk beginnen! Via de website www.padden.nu zijn elke dag de actuele activiteiten te volgen.

Bericht uitgegeven door RAVON op vrijdag 19 maart 2010

De aanhoudende winter hield het merendeel van de amfibieën lang in winterslaap. De komende dagen komt daar verandering in, want met maxima van 15 graden Celsius, geen nachtvorst en kans op neerslag, worden de trekomstandigheden gunstig. Padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal en de grote paddentrek kan eindelijk beginnen! Via de website www.padden.nu zijn elke dag de actuele activiteiten te volgen.

Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een boomstronk of ingegraven in een ondergronds holletje. In het voorjaar ontwaken ze en gaan ze (bijna allemaal op hetzelfde moment) op pad naar hun voortplantingspoel. Doel: een partner zoeken en eitjes afzetten. Door het dichte wegennet, moeten veel amfibieën tijdens die tocht een weg oversteken. Vaak eindigt zo’n tocht ‘op weg naar nieuw leven’ in een platte dood.

Paddenoverzetacties
In heel Nederland zijn jaarlijks honderden vrijwilligers actief tijdens paddenoverzetacties. Langs de trekroutes worden schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die ‘paddenvallen’ dagelijks en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de straat. In 2009 zijn naar schatting een kwart miljoen amfibieën veilig naar de overkant geholpen. Het gaat vooral om de gewone pad (87%), de bruine kikker (6%) en de kleine watersalamander (5%). Maar ook zeldzame soorten als de heikikker, de rugstreeppad en de kamsalamander worden in de emmers aangetroffen. In totaal zijn in 2009 maar liefst 12 verschillende soorten amfibieën overgezet.

Vaart minderen spaart padden
Nachten met honderden amfibieën per locatie, zullen de komende dagen geen uitzondering zijn. Amfibieën zijn vooral nachtdieren. RAVON roept automobilisten op om aandacht te hebben voor de paddentrek en hun snelheid te minderen tot 30 km/u op de aangegeven plaatsen.

Faunapassages
In Nederland zijn op veel plaatsen amfibieënvoorzieningen aangelegd. De ervaring leert dat lang niet alle voorzieningen goed (blijven) werken en dat is natuurlijk doodzonde. Soms zijn de problemen vrij eenvoudig te verhelpen; bijvoorbeeld door overgroeiende vegetatie te verwijderen of door een gat dat in de loop der tijd is ontstaan te repareren. Daarom wil Padden.nu (RAVON, Landschap Noord Holland, KNNV en IVN) zicht krijgen op de locaties, de voorzieningen zelf en de onderhoudstoestand. Samen met paddenwerkgroepen en wegbeheerders kunnen dan gerichte verbeteracties ondernomen worden. Op de site www.padden.nu is een 'checklist faunapassages' opgenomen. Hier kan iedereen informatie invullen over bij hem of haar bekende amfibieënpassages. Aan de hand van de ingevulde gegevens zal Padden.nu de passage beoordelen.

Tekst: Dominique Verbelen, Natuurpunt; Elvira Werkman en Tamira Hankman, RAVON
Foto's: Johan de Jong (padden), www.natuurbeeld.nl en Geert van Poelgeest (verkeersbord), KNNV afdeling Delfland

Normaal
Ondanks de sneeuwrijke wintermaanden en het feit dat het de koudste winter sinds 14 jaar is (Bron: KNMI) lijkt de trek vooralsnog in 2010 ‘normaal’ op gang te komen. De hoogste piek van de paddentrek vindt doorgaans plaats in de tweede helft van maart.