Foto Bosanemoon Arnold van Vliet

Verwachting: planten, vlinders en libellen in komende weken

De Natuurkalender
21-MRT-2010 - De lente is eindelijk begonnen. De komende weken zijn toptijden voor mensen die eerste waarnemingen in de natuur registreren. Maar wanneer moet je nu waar op letten? De Natuurkalender geeft dagelijks een nieuwe verwachting van wanneer je welke planten, vlinders en libellen kunt verwachten.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op zondag 21 maart 2010

De lente is eindelijk begonnen. De komende weken zijn toptijden voor mensen die eerste waarnemingen in de natuur registreren. Maar wanneer moet je nu waar op letten? De Natuurkalender geeft dagelijks een nieuwe verwachting van wanneer je welke planten, vlinders en libellen kunt verwachten. 

Bosanemoon (Foto: Arnold van Vliet)Het weer bepaalt in grote mate wanneer jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur zich voordoen. Wageningen Universiteit en De Vlinderstichting hebben in het kader van het Natuurkalender programma op basis van historische natuurwaarnemingen de relaties tussen weer en verschijnen van planten, vlinders en libellen bepaald. Elke dag wordt op basis van waargenomen weer en de meerdaagse weersverwachting een nieuwe natuurverwachting opgesteld. De natuurverwachting van 21 maart 2010 staat voor planten in Figuur 1, voor vlinders in Figuur 2 en voor libellen in Figuur 3.

Plantenverwachting
De plantenverwachting voor planten moet op de volgende manier gelezen worden. Het eerste smalste deel van de balk start op de dag waarop wordt verwacht dat 5% van de eerste waarnemingen is doorgegeven op www.natuurkalender.nl en eindigt op 25%. De drie volgende balken (steeds donkerder groen) staan voor 25-50%, 50-75%, 75-95% van de eerste waarneming.
Van het maarts viooltje wordt verwacht dat op 5 april de helft (50%) van alle eerste waarnemingen dit jaar is doorgegeven. Nu is nog maar minder dan 5% doorgegeven. Op het moment van schrijven waren er nog maar 5 waarnemingen doorgegeven. De laatste jaren werden er gemiddeld 130 eerste bloeiwaarnemingen van het maarts viooltje doorgegeven. Nu zitten we dus op ongeveer 4%.

Voorspelling Natuurkalender planten
Figuur 1: Natuurverwachting voor planten (Bron: Plantenverwachting De Natuurkalender). 

Vlinderverwachting
De verwachting voor vlinders en libellen geeft andere informatie dan die van de plantenverwachting. In Figuur 2 wordt per vlindersoort en per generatie door middel van een tijdbalk het verwachte verloop van de hoofdvliegtijd in heel Nederland weergegeven. Het eerste smalste deel van de balk start op de dag waarop wordt verwacht dat 5% van de totale generatie gaat vliegen en eindigt op 10%. De vier volgende balken (steeds donkerder groen) staan voor 10-25%, 25-50%, 50-75%, 75-90% van de populatie.

Natuurverwachting vlinders
Figuur 2: Natuurverwachting voor vlinders (Bron: Vlinderverwachting De Natuurkalender).

Voor vlinders is de verwachting voor geheel Nederland of voor vijf verschillende regio's te bepalen. Je kunt de regionale verwachtingen bekijken op http://www.natuurkalender.nl/voorspelmodule/vlinders.asp.

Libellenverwachting
De libellenverwachting werkt hetzelfde als die van de vlinders. Momenteel worden op de korte termijn alleen de bruine winterjuffer en de noordse winterjuffer verwacht. Op http://www.natuurkalender.nl/voorspelmodule/libellen.asp is ook de verwachting voor na 16 april te bekijken door op het pijltje rechtsboven de grafiek te klikken.

Natuurverwachting Libellen (Bron Natuurkalender)
Figuur 3: Natuurverwachting voor libellen (Bron: Libellenverwachting De Natuurkalender).

Tekst en foto: Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen Universiteit.