Kleine plevier

KRRIE-uh, KRRIE-uh, KRRIE-uh, euh, wat is dat ook al weer?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
6-APR-2010 - Sommige vogels maken zulke vreemde geluiden dat je als vogelaar toch even moet nadenken. Wat is dit ook al weer en waar komt dit geluid vandaan? Dat geldt bijvoorbeeld voor de kleine plevier. Die is nu te zien en te horen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 6 april 2010

Sommige vogels maken zulke vreemde geluiden dat je als vogelaar toch even moet nadenken. Wat is dit ook al weer en waar komt dit geluid vandaan? Dat geldt bijvoorbeeld voor de kleine plevier. Die is nu te zien en te horen.

De kleine plevier keert in maart in ons land terug. Het is één van de vroegst terugkerende steltlopers die in Nederland broeden. Wel is het een schaarse broedvogel met zeer waarschijnlijk minder dan 1000 broedparen in ons land. Ze behoren tot de familie van de plevieren en lijken best veel op het gemiddeld iets grotere broertje, de bontbekplevier.

Kleine plevier (Foto: IVN Vecht en Plassengebied)De bontbekplevier heeft oranje poten en een oranje snavel. De kleine plevier heeft rozige grijsbruine poten, een zwarte snavel en een dun geel oogringetje. Beide soorten hebben een kenmerkende zwarte borstband. Van dichtbij zijn ze gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, maar van een afstand lijken ze toch erg veel op elkaar.

De bontbekplevier is aan de kust gebonden, de kleine plevier is meer een soort van het binnenland en dan met name van zogenaamde pioniersplekken. Pioniersplekken zijn kale, zandige vlaktes met nog weinig tot geen vegetatie. Dit zijn dan doorgaans ook geschikte, tijdelijk plekken om op te broeden. Maar naarmate de vegetatie de overhand krijgt, heeft de kleine plevier er niets meer te zoeken.

Bonbekplevier (Foto: IVN Vecht en Plassengebied)In deze tijd van het jaar zijn de mannetjes van de kleine plevier lustig aan het baltsen. Dat baltsen is een erg fraai gezicht. Het mannetje vliegt dan, in een soort vleermuisachtige vlucht, met grote bochten om het vrouwtje. Hierbij toont hij regelmatig zijn witte ondervleugel. Dit alles gaat gepaard met een kenmerkend KRRIE-uh, KRRIE-uh, KRRIE-uh. U kunt dit geluid op SoortenBank.nl beluisteren. Na een paar rondjes landt hij dan weer in de buurt van het vrouwtje en wacht haar reactie af. Dit ritueel kan zich soms wel meerdere malen herhalen. Soms is het nog verrassend lastig om het geluid goed te traceren. Maar heeft u dat eenmaal gevonden dan kunt u volop genieten.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto's: IVN Vecht en Plassengebied
Geluid: © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl