Tuinfluiter

Tuinfluiters hebben altijd haast

Sovon Vogelonderzoek Nederland
29-APR-2010 - De meeste broedvogels keren nu terug. Zo ook de relatief onbekende tuinfluiter, ook wel de supersnelle merel genoemd. Onbekend omdat hij zich zelden of nooit laat zien, maar des te meer is hij aanwezig als zangvogel.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op donderdag 29 april 2010

De meeste broedvogels keren nu terug. Zo ook de relatief onbekende tuinfluiter, ook wel de supersnelle merel genoemd. Onbekend omdat hij zich zelden of nooit laat zien, maar des te meer is hij aanwezig als zangvogel.

Tuinfluiter (Foto: IVN Vecht en Plassengebied)De tuinfluiter is in ons land een vrij algemene broedvogel die houdt van struwelen, bosschages en jonge loofbossen met voldoende ondergroei. Ook in grotere tuinen en parken met veel ondergroei is hij te vinden. Door het steeds ouder worden van de Nederlandse bossen, neemt de stand van de tuinfluiter enigszins af. Ook begrazing of het kappen van heideterreinen zal de tuinfluiter parten spelen. Helaas, want het is een virtuoze brabbelaar, maar wel eentje met altijd haast. De zang van de tuinfluiter lijkt wel een mengeling van de zwartkop en de merel, maar dan sneller. Hij brabbelt ook bijna onophoudelijk en lijkt zich steeds een beetje te verslikken.

De tuinfluiter moet het niet van zijn uiterlijk hebben. Het enige kenmerk dat hij heeft, is dat hij eigenlijk geen opvallende kenmerken heeft. Het is een overwegend grijzige vogel ter grootte van een zwartkop, maar dan zonder dat zwarte of bruine petje van respectievelijk een mannetje of vrouwtjes zwartkop.

Loopt u één dezer dagen buiten en u denkt 'dat klinkt als een rare merel', dan is er een aanzienlijke kans dat u staat te luisteren naar de tuinfluiter. Misschien lukt het zelfs om een glimp van hem op te vangen. De tuinfluiter is te beluisteren op Soortenbank.nl.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht en Plassengebied
Geluid: © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl