IJsselmeerspiering met paaiuitslag

Het korte leven van de IJsselmeerspiering

Stichting RAVON
11-APR-2010 - Eind maart zijn in de Noordoostpolder diverse spieringen gevangen door medewerkers van RAVON tijdens een inventarisatietocht nabij het Zwarte meer. Het gaat hier om de IJsselmeerspiering. Deze vissoort heeft een beduidend korter leven dan de zoutwaterspiering.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op zondag 11 april 2010

Eind maart zijn in de Noordoostpolder diverse spieringen gevangen door medewerkers van RAVON tijdens een inventarisatietocht nabij het Zwarte meer. Het gaat hier om de IJsselmeerspiering. Deze vissoort heeft een beduidend korter leven dan de zoutwaterspiering.

De spiering is van oorsprong een zogeheten anadrome vissoort: een soort die voornamelijk in zee leeft en zich in rivieren voortplant. Na de aanleg van de Afsluitdijk verdween de anadrome vorm van de spiering vrijwel geheel en maakte deze plaats voor een grote standpopulatie binnenspiering in het IJsselmeer. IJsselmeerspiering is al na één zomer geslachtsrijp bij een lengte van ongeveer tien centimeter. Een klein deel plant zich in het tweede levensjaar voort. Een zoutwaterspiering wordt tot 30 cm lang en 8 jaar oud, terwijl de zoetwaterspiering meestal niet ouder dan 3 jaar wordt en niet langer dan 14 cm.

Foto: Jan Kranenbarg

Sterke achteruitgang
De stand van de spiering gaat sinds het begin van de jaren negentig sterk achteruit in het IJsselmeer. In sommige jaren, zoals in 2007 en 2008, is er daarom een vangstverbod geweest. In 2009 mocht er wel op volwassen spiering worden gevist. Dat de spieringstand in het IJsselmeer sterk onder druk staat is niet alleen ongewenst voor de soort zelf maar ook voor andere soorten. Zo is spiering een belangrijke voedselbron voor veel visetende vogels in het IJsselmeer.

Tekst en foto: Jan Kranenbarg, RAVON