Steenuil

Steenuilenpaar viert porseleinen jubileum

15-APR-2010 - Ze zijn bijna niet te zien in de knotwilg, zo goed vallen ze weg tussen de knoesten en gaten. Het paartje steenuilen bezet deze grillige boom aan de rand van de Barsbekerbinnenpolder al twintig jaar: een paar voor het leven!

Bericht uitgegeven op donderdag 15 april 2010

Ze zijn bijna niet te zien in de knotwilg, zo goed vallen ze weg tussen de knoesten en gaten. Het paartje steenuilen bezet deze grillige boom aan de rand van de Barsbekerbinnenpolder al twintig jaar: een paar voor het leven!

Kleinste uiltje
Foto: IVN Vecht & PlassengebiedDe steenuil behoort met haar 21 tot 23 centimeter tot de kleinste uiltjes in de Benelux. Ze is herkenbaar aan de platte, brede kop met de felgele ogen. Aan de bovenzijde heeft de steenuil grijs/bruine veren en aan de onderzijde is ze vaak wit met grijze vlekken.

Broedvogel
De steenuil is een broedvogel en standvogel in Nederland: een vogelsoort die in het broedgebied blijft en geen trek vertoont in de herfst. Een hele strenge winter kan de soort daarom in de problemen brengen. Gelukkig heeft dit paartje het weer gered.

Steenuilen leven voornamelijk in weilanden met knotwilgen, fruitbomen of oude schuurtjes. Heel soms broeden ze in oude huizen. Ze jagen vanaf een zitpost in een boom of vanaf een paaltje op muizen. Verder eten ze regenwormen, kevers en andere soorten insecten en soms zelfs kikkers. In de braakballen vind je vaak onverteerbare delen van insecten, zoals dekschilden van kevers.

Broedparen
Op het Hoge Land van Vollenhove (OV) bevinden zich drie broedparen. Veertien jaar geleden waren er meer dan acht broedparen. Het broedpaar waar wij het over hebben zit al 20 jaar op dezelfde plek: een porseleinen jublieum dus!

Rode Lijst
Vroeger was dit een heel interessant gebied voor steenuilen, met veel hoogstandboomgaarden, moestuintjes en ruige hoekjes bij boerderijen waar ze volop konden jagen. Mede door het verdwijnen van veel boomgaarden en houtwallen is het aantal steenuilen de laatste decennia sterk teruggelopen.

Vogelwerkgroepen proberen deze karakteristieke soort voor uitsterven te behoeden door speciale nestkasten op te hangen. Dit met wisselend succes, voorlopig zal de soort helaas nog niet van de Rode Lijst verdwijnen.

Bron en meer informatie: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht en Plassengebied