Weidevogelboerderijen moeten grutto’s beschermen

Vogelbescherming Nederland
17-APR-2010 - Hoewel de grutto steeds bekender en populairder wordt in ons land, lijkt de achteruitgang niet te stoppen. Alle inspanningen ten spijt: de weidevogelstand neemt nog steeds af. Weidevogelboerderijen moeten de bescherming van deze kwetsbare groep vogels een nieuwe impuls geven.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zaterdag 17 april 2010

Hoewel de grutto steeds bekender en populairder wordt in ons land, lijkt de achteruitgang niet te stoppen. Alle inspanningen ten spijt: de weidevogelstand neemt nog steeds af. Weidevogelboerderijen moeten de bescherming van deze kwetsbare groep vogels een nieuwe impuls geven.

Het gaat niet goed met de weidevogels. In tien jaar tijd nam het aantal grutto’s in ons land met 50 procent af. Schokkende cijfers, zeker als je je bedenkt dat bijna alle grutto’s in Europa ons landje uitzoeken om te broeden. Met de kemphaan gaat het nóg slechter, daarvan leven nog maar 100 paartjes in ons land. 19 van de 30 weidevogelsoorten staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Gelukkig is er de afgelopen jaren wel veel kennis opgedaan over het beschermen van weidevogels. We weten nu dat ze het meest gebaat zijn bij grote kerngebieden waarinhet beheer is afgestemd op de wensen van weidevogels.

Foto: Danny Ellinger

Om de weidevogels te redden, moeten beschikbare middelen en gelden worden ingezet in gebieden waar nog veel weidevogels voorkomen en waar ruimtelijk gezien mogelijkheden zijn om uit te breiden: de zogenaamde kerngebieden. Alleen in omvangrijke gebieden waar het beheer is afgestemd op de eisen van weidevogels is er een toekomst voor de verschillende soorten.

Vogelbescherming Nederland introduceert daarom een nieuw duurzaam concept: weidevogelboerderijen. Boeren op weidevogelboerderijen weten een goede balans te vinden tussen (melk)productie en weidevogelbescherming. Door de lange beheercontracten van twintig tot dertig jaar kunnen weidevogels zich er decennialang succesvol voortplanten. Door weidevogelboeren in een netwerk te verenigen kunnen ze kennis uitwisselen en ontwikkelen.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Danny Ellinger