kleine vos heide klein

Kleine vos vooral in Noord-Nederland

De Natuurkalender
22-APR-2010 - De kleine vos heeft het moeilijk de laatste jaren. Maar de resultaten van het Landelijk Meetnet Vlinders van De Vlinderstichting lieten zien dat de soort het in 2009 weer wat beter deed. Dat gaf dan ook goede hoop voor de waarnemingen van de vlinder dit voorjaar.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op donderdag 22 april 2010

De kleine vos heeft het moeilijk de laatste jaren. Maar de resultaten van het Landelijk Meetnet Vlinders van De Vlinderstichting lieten zien dat de soort het in 2009 weer wat beter deed. Dat gaf dan ook goede hoop voor de waarnemingen van de vlinder dit voorjaar.

Typisch voorjaarsplaatje van de kleine vos: een ietwat afgevlogen vlinder op bloeiende sleedoorn (Foto: Chris van Swaay)En inderdaad: de kleine vos is dit voorjaar alweer één van de veel waargenomen vlindersoorten. Maar dat geldt niet voor heel Nederland. Wanneer je kijkt naar het kaartje met de verspreiding van deze vlinder dit voorjaar, is te zien dat vooral ten noorden van de grote rivieren de kleine vos wijd verbreid is. In Brabant echter moet je nog steeds veel moeite doen om de vlinder te vinden. Er is (nog) geen echte verklaring waarom de kleine vos het in Zuid-Nederland zoveel slechter doet dan in het noorden, maar opvallend is het wel.

Verspreiding van de kleine vos in 2010 tot 19 april (bron: Nationale Databank Flora en Fauna)Al in 1990 is De Vlinderstichting samen met het CBS gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke vlindersoorten er voorkomen en in welke aantallen. Zo kunnen belangrijke veranderingen snel worden waargenomen. Deze gegevens zijn terug te vinden in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).  De databank bevat alle waarnemingen die zijn doorgegeven via Landkaartje, De Natuurkalender en Telmee.nl. Voor het verspreidingskaartje van de kleine vos is dan ook gebruik gemaakt van alle gegevens uit de NDFF.

Heeft u ook een kleine vos gezien? Geef het door via Telmee.nl.

Tekst en foto's: Chris van Swaay, De Vlinderstichting