ringslang op Gouwzeedijk

Wie ontdekt de meest noordelijke Zuiderzeeslang?

Stichting RAVON
9-MEI-2010 - Tijdens een excursie van de IVN afdeling Waterland is de meest noordelijke vindplaats van ringslangen op de voormalige Zuiderzeedijken ontdekt. Het betreft de dijk van de Gouwzee tussen Marken en Monnickendam. Noordelijker langs het IJsselmeer zijn geen meldingen van ringslangen bij RAVON bekend.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Tijdens een excursie van de IVN afdeling Waterland is de meest noordelijke vindplaats van ringslangen op de voormalige Zuiderzeedijken ontdekt. Het betreft de dijk van de Gouwzee tussen Marken en Monnickendam. Noordelijker langs het IJsselmeer zijn geen meldingen van ringslangen bij RAVON bekend.

De dijken van het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee, worden al eeuwenlang bewoond door ringslangen. De eerste meldingen stammen uit de 18de eeuw, in 1764 schrijft Houttuyn al over de ringslangen ‘van de diemermeer’. Hoewel de verspreiding rondom het IJmeer, het zuidwestelijke deel van het IJsselmeer, goed bekend is ontbreken meldingen noordelijk van Monnickendam.

Dijkbewoners
Dijken zijn ideale plekken om ringslangen te zien (Foto: Ingo Janssen)De dijken van de voormalige Zuiderzee zijn dé kenmerkende landschapselementen van de ringslangpopulaties die hier leven. Op de met basalt beklede dijken voelen de slangen zich veilig. Ze gebruiken de dijk als overwinteringsplek, maar ook als plek om te paren, te vervellen, te zonnen, te herstellen en als veilig plekje om gevangen prooien te verteren. De dijken verbinden de diverse leefgebieden met elkaar en functioneren dus als snelweg voor slangen.

Hoever noordelijk?
De omgeving ten noorden van Monnickendam lijkt wel te voldoen aan de eisen van de ringslang. Er liggen prachtige dijken. De verwachting is dat daar groepjes ringslangen moeten kunnen voorkomen. Ze moeten alleen nog ontdekt worden!

Uitdaging: hondendrol of slang?
Ringslang op Gouwzeedijk (Foto: Ingo Janssen)Mensen die de handschoen willen opnemen en op ontdekkingsreis willen gaan in eigen land doen er goed aan de dijken ten noorden van Monnickendam komende maand te bezoeken. Je gaat er bij voorkeur op een zonnige ochtend, als het nog niet te warm is, op uit en loopt voorzichtig over de dijk. Het zoeken van ringslangen lijkt op het zoeken naar hondendrollen: beide zijn rond, variëren in kleur en grootte en liggen vaak op een hoopje.

Meldingen kunnen via www.telmee.nl worden doorgegeven.

Tekst & foto's: Ingo Janssen, RAVON