gierzwaluw, www.ivnvechtplassen.org

Gierzwaluwen op normale tijd terug

De Natuurkalender
2-MEI-2010 - De gierzwaluwen zijn weer terug. Ze staan bekend om hun zeer constante aankomstdatum. In de afgelopen tien jaar zat er maximaal 6 dagen tussen het vroegste en laatste jaar. Dit jaar valt de terugkomst precies gelijk met het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

De gierzwaluwen zijn weer terug. Ze staan bekend om hun zeer constante aankomstdatum. In de afgelopen tien jaar zat er maximaal 6 dagen tussen het vroegste en laatste jaar. Dit jaar valt de terugkomst precies gelijk met het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.

Gierzwaluw (Foto: IVN Vecht en Plassengebied)Daar waar het moment van de start van bloei en bladontplooiing en het verschijnen van de eerste vlinders  zeer sterk uiteen liepen de afgelopen jaren is het moment waarop de gierzwaluwen in ons land terugkeerden zeer constant. Meestal worden vanaf half maart de allereerste exemplaren waargenomen maar rond eind april zien de meeste mensen hun eerste gierzwaluw. Sinds De Natuurkalender in 2001 begon was de gemiddelde datum waarop de helft van alle eerste gierzwaluwmeldingen binnen was 27 april (zie Figuur 1). 

Figuur 1: Terugkomdatum van de gierzwaluw in 2007, 2010 en gemiddeld over de periode 2001-2009 (Bron: www.natuurkalender.nl)

Het vroegste jaar in de afgelopen tien jaar was het extreem warme 2007. Toen was de gierzwaluw welgeteld drie dagen eerder terug dan gemiddeld. In 2009 moesten we het langst wachten maar met Koninginnedag was al de helft van de eerste waarnemingen binnen, drie dagen later dan gemiddeld. Ondanks dat nog niet alle eerste waarnemingen dit jaar binnen zijn verwachten we dat de terugkomstdatum precies op het gemiddelde van 27 april zal vallen.

Uit eilegdata gegevens gepubliceerd op het Compendium voor de Leefomgeving valt op te maken dat de gemiddelde broeddatum van de gierzwaluw in de periode 2001 tot en met 2008 op 22 mei viel, 25 dagen na de aankomst. Dit jaar zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet anders zijn.

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender
Foto: IVN vecht en plassengebied