Zomertortel (Foto: IVN Vecht & Plassengebied)

Waar zijn de zomertortels?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
8-MEI-2010 - Er zijn soorten die het goed doen in ons land, andere soorten doen het daarentegen ronduit slecht. De zomertortel is zo'n soort van de laatste categorie, helaas!

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op zaterdag 8 mei 2010

Er zijn soorten die het goed doen in ons land, andere soorten doen het daarentegen ronduit slecht. De zomertortel is zo'n soort van de laatste categorie, helaas!

Zomertortel (Foto: IVN Vecht & Plassengebied)De zomertortel heet pas een aantal jaar zo. De naam is een aantal jaar geleden veranderd van tortelduif in zomertortel. Dit is ook een veel betere naam voor deze Afrikaganger omdat hij alleen in het zomerseizoen hier is. 

Helaas gaat het bar en barslecht met de enige duivensoort die in ons land voorkomt die in Afrika overwintert. De turkse tortel, holenduif en houtduif zijn jaarvogels en zijn het hele jaar hier waar te nemen. De zomertortel keert eind april terug vanuit zijn overwinteringsgebieden in Afrika om hier te broeden. Vroeger was het in ons land een algemene vogel en zijn kenmerkend spinnende en snorrende turrrrrrrrrrrr turrrrrrrrrrrrrr turrrrrrrrrrr was veelvuldig te horen. De laatste jaren gaat het heel rap bergafwaarts met deze schitterende soort. Hij staat dan inmiddels ook in dieprood op de Rode Lijst en we moeten ons zorgen gaan maken over zijn toekomst.

Het is een soort van struwelen, bosrijke omgeving, open loofbossen en boomgroepen met veel ondergroei met name in landbouwgebieden. Maar zoals gezegd, het gesnor verstomt. Problemen tijdens de trek (zomertortels worden nog steeds bejaagd), droogte, maar ook het gebrek aan voedsel (door het verdwijnen van kruidenrijke plekken) in ons land zijn belangrijke oorzaken. Wilt u er nog een horen (of zien) wees er dan snel bij, wie weet bent u anders te laat.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland