Sierlijke witsnuitlibel; Wikipedia Open Domein

Zeldzame libel gevonden in de Weerribben

29-MEI-2010 - De zeldzame sierlijke witsnuitlibel komt weer voor in Nationaal Park de Weerribben. Een bezoeker zag de soort tijdens een excursie aan de rand van een petgat waar vroeger turf werd gewonnen. In 1970 werd de soort voor het laatst gezien in een vennencomplex in Noord-Brabant. De sierlijke witsnuitlibel is de zesenveertigste libellensoort die in de Weerribben is waargenomen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De zeldzame sierlijke witsnuitlibel komt weer voor in Nationaal Park de Weerribben. Een bezoeker zag de soort tijdens een excursie aan de rand van een petgat waar vroeger turf werd gewonnen. In 1970 werd de soort voor het laatst gezien in een vennencomplex in Noord-Brabant. De sierlijke witsnuitlibel is de zesenveertigste libellensoort die in de Weerribben is waargenomen.

Sierlijke witsnuitlibel (Foto: Renand)In het gebied, waar dichtgegroeide petgaten worden uitgebaggerd, is de waterkwaliteit sterk verbeterd en hebben de onderwaterplanten zich hersteld. Hierdoor hebben de Weerribben zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste libellengebieden van Nederland. Zo vliegen in de Weeribben zeldzame soorten als de gevlekte witsnuitlibel, de Noordse winterjuffer en donkere waterjuffer. Allemaal kenmerkend voor een goed ontwikkeld laagveengebied. Staatsbosbeheer gaat samen met libellenonderzoekers in de Weerribben kijken of de soort op nog meer plaatsen voorkomt.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Renand, Wikipedia Publiek Domein