Jonge spreeuw. Bron: Wikipedia, GNU

Jong spul in de wei

Sovon Vogelonderzoek Nederland
1-JUN-2010 - Wie nu naar buiten gaat, zal het zeker opvallen. Er is veel jong spul in de wei. En dan bedoel ik in dit geval niet de lammetjes, kalfjes en veulentjes, maar jonge spreeuwen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Wie nu naar buiten gaat, zal het zeker opvallen. Er is veel jong spul in de wei. En dan bedoel ik in dit geval niet de lammetjes, kalfjes en veulentjes, maar jonge spreeuwen.

In de pas gemaaide weilanden strijken grotere groepen zwarte, maar vooral mokkabruine vogels neer. De mokkabruine vogels zijn jonge spreeuwen die recent uit het nest gekomen zijn en nu in groepen samen met jonge soortgenoten de wijde wereld in trekken.

Samen voedsel zoeken is wel zo gezellig (wat een gekwetter), maar bovenal een stuk veiliger dan in je eentje. Met zijn allen zie je het gevaar (een roofvogel of een kat) veel sneller en kan je op tijd vluchten. Ook kan je samen op zoek gaan naar voedsel in plaats van dat op eigen houtje te moeten uitvogelen.

Jonge spreeuw (foto: Jrproudfoot)
De jonge spreeuwen zoeken in het pas gemaaide gras naar emelten en alles wat eetbaar is. Systematisch worden alle graspollen gecheckt. In de groepen overwegend bruine vogels zitten meestal ook een aantal volwassen exemplaren. Deze volwassen spreeuwen zijn de begeleiders want zij weten meestal precies waar de lekkere hapjes te vinden zijn. Tegen de avond verzamelen de groepen zich op gemeenschappelijke slaapplaatsen in het riet. De grotere slaapplaatsen in de steden worden pas weer in het late najaar en winter ingenomen, maar dan wel door de overwinteraars uit noordelijke streken. ‘Onze’ broedvogels en hun jongen overwinteren overwegend in België, Noordwest-Frankrijk en Zuid-Engeland.

Op de website van SOVON leest u alles over slaapplaatsen van vogels en het tellen van slaapplaatsen.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Jrproudfoot, GNU Free Documentation License Version 1.2