Bosandoorn - Bloei (foto: Natuurkalender Handleiding)

Zomerbloeier zoekt waarnemer

De Natuurkalender
13-JUN-2010 - Deze week zijn de eerste drie waarnemingen van bloeiende bosandoorns doorgegeven. 8 juni werd het eerste exemplaar doorgegeven. Dat is bijna drie weken later dan in 2009, waarin de eerste bloeier al op 20 mei was waargenomen.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

Deze week zijn de eerste drie waarnemingen van bloeiende bosandoorns doorgegeven. 8 juni werd het eerste exemplaar doorgegeven. Dat is bijna drie weken later dan in 2009, waarin de eerste bloeier al op 20 mei was waargenomen.

Hoewel het nog net geen zomer is, behoort de bosandoorn toch tot de typische zomerbloeiers. De eigenlijke bloeitijd valt dan ook in juni tot en met augustus. In 2009, maar ook in 2008 en 2007, stonden een aantal individuen al ruim voor juni in bloei. In 2009 was dit 20 mei en in 2007 15 mei. Dat dit jaar een toch wat minder warm en vooral ook droog voorjaar kende, is waarschijnlijk de oorzaak dat deze bloem dit jaar weer op schema loopt. Dergelijke voorbeelden geven duidelijk aan hoe gevoelig planten kunnen zijn voor temperatuur en regen of droogte.

 Eerste bloeiende bosandoorns in 2009 (bron: De Natuurkalender)
Vergeleken met andere bloemen wordt de bosandoorn maar weinig waargenomen. Van de bosanemoon en de pinksterbloem werden in 2009 respectievelijk 109 en 194 keer eerste bloeiwaarnemingen doorgegeven. De bosandoorn bleef toen steken op 16 waarnemingen. De bosandoorn is wel een vrij algemene bloem in Nederland dus daar kan het niet aan liggen. Misschien is de bosandoorn niet bekend genoeg? Hoe dan ook, tijd voor een korte herkenningscursus.

Bosandoorn in bloei (foto: Arnold van Vliet)Bosandoorn groeit onder andere in vochtige loofbossen, hagen, wegbermen en op beschaduwde ruigten. In bijna geheel Europa en West-Azië komen de 30 tot 100 centimeter lange planten voor. Niet over het hoofd te zien zou je zeggen. Uit lange, kruipende wortelstokken groeien veel fijnbehaarde, rechthoekige stengels waaraan tegenoverstaande paren langgesteelde bladen groeien. De bladen zijn hartvormig, grofgetand en dicht behaard. De roodachtige violette bloemen groeien in kransen van ongeveer zes in de oksel van de bovenste bladen. De bloemen zijn tweelippig, met een helmvormige bovenlip en een drie-lobbige onderlop. En ze hebben witte vlekken. Geheel andere kenmerken zijn de onaangename geur en de wondhelende eigenschappen. Aan dit laatste heeft de bosandoorn dan ook haar Engelse naam te danken, Woundwort.

De Natuurkalender wil graag weten wanneer u de eerste bosandoorns in bloei ziet. Houd dus bij de volgende boswandeling speciaal een oogje open voor deze zomerbloeier en geef waarnemingen door op www.natuurkalender.nl.

Tekst: Lysanne Snijders, De Natuurkalender

Bronnen:
www.natuurkalender.nl
www.wilde-planten.nl