Groot Kaasjeskruid - Bloei (foto: Natuurkalender Handleiding)

Zomerbloeiers verwacht

18-JUN-2010 - Een heel aantal zomerbloeiers begint nu te bloeien of komt binnenkort in bloei. Dit is af te lezen in de natuurverwachting op de website van De Natuurkalender. Hier is te zien dat van bosandoorn, groot kaasjeskruid en wilde peen op 18 juni al meer dan een kwart van het totaal aantal eerste bloeimeldingen aan De Natuurkalender zal zijn doorgegeven. De bloeidatum is hiermee vrijwel gelijk aan de gemiddelde bloeidatum 50 jaar geleden.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

Een heel aantal zomerbloeiers begint nu te bloeien of komt binnenkort in bloei. Dit is af te lezen in de natuurverwachting op de website van De Natuurkalender. Hier is te zien dat van bosandoorn, groot kaasjeskruid en wilde peen op 18 juni al meer dan een kwart van het totaal aantal eerste bloeimeldingen aan De Natuurkalender zal zijn doorgegeven. De bloeidatum is hiermee vrijwel gelijk aan de gemiddelde bloeidatum 50 jaar geleden.

Groot kaasjeskruid (foto: Arnold van Vliet)Eind volgende week en de week erop zal naar verwachting van moerasspirea, sint-janskruid, grote wederik, moerasandoorn, grote kattenstaart en blauwe knoop een kwart van alle eerste bloeiwaarnemingen zijn doorgegeven. Het is dan al eind juni. Voor boerenwormkruid en zeepkruid moeten we vervolgens nog wachten tot de eerste week van juli. De hoofdbloei van deze planten valt dus midden in de zomer die over drie dagen begint. Met recht zomerbloeiers!

Sinds de start van De Natuurkalender in 2001 bloeiden de bovengenoemde zomerbloeiers gemiddeld bijna twee weken eerder dan in de periode 1940 tot en met 1968. Na de extreem warme start in 2007 was de voorsprong zelfs bijna drie weken. Dit jaar verwachten we dat de bloeidatum precies gelijk is aan de gemiddelde bloeidatum in de periode 1940 - 1968.

Op de website van De Natuurkalender zijn ook natuurverwachtingen te raadplegen van libellen en vlinders. De natuurverwachtingen zijn gebaseerd op waarnemingen die in het verleden zijn gedaan. Voor sommige soorten gaat dit tot 150 jaar terug. De verwachtingen worden dagelijks aangepast aan het waargenomen weer en de negendaagse weersverwachting van Meteoconsult. Weersverwachtingen voor over tien dagen en verder in de toekomst zijn gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen jaren.

>> Geef ook uw eerste bloeiwaarneming door aan De Natuurkalender
>> Raadpleeg de natuurverwachting van planten, vlinders en libellen

Tekst: Wichertje Bron en Arnold van Vliet, De Natuurkalender
Foto: Arnold van Vliet, De Natuurkalender